"दिवस माझे नी तुझे
 गोड त्या स्वप्नातले!!
 चांदण्या रात्रीचे क्षण
 परतुन आज यावे!!

 सखे सोबत तुझी
 अंधारल्या त्या रात्री!!
 लागी मनाला ओढ
 आज मिठीत यावे!!

 हे प्रेम की वेदना
 मना काही समजेना!!
 तुझ्या त्या ओढीने
 वाट कीती पहावे!!

 लगबग ही मनाची
 वाट त्या येण्याची!!
 दुरून हा इशारा
 प्रेम करूनी पहावे. ..!!"

 -योगेश खजानदार

*ALL RIGHTS RESERVED*

READ MORE

असे कसे हे !! Love POEM

वाट ती तुझ्या येण्याची!! आता पाहवत नाही !! क्षणात यावे तुझ्या जवळ!! पण ते शक्य होत नाही !! सांग काय…
Read More

मार्ग ..🚴 !!MARG MARATHI KAVITA

शोधावी ती माणसं जी स्वप्नांशी झुंजत असतात झोपलेल्या उगाच पाहत वेळ वाया घालवू नये…
Read More

कपाट (मनाचं)

‘मनाचं कपाट अगदी आठवणींनी भरून गेलं !! त्यात एवढ्या आठवणी झाल्या की, कधी कोणती आठवण भेट देईल सांगता …
Read More

पाऊस आठवांचा..!

इथे जराशी थांब सखे आठवांचा पाऊस पडूदे..!! चिंब भिजावे तू ,चिंब भिजावे मी थोडी वाट ती भिजूदे ..!!…
Read More

आपल्या प्रतिक्रिया नक्की कळवा