तुला लिहिताना..!! || Tula Lihitana Kavita Marathi ||

"मनातल्या तुला लिहिताना
 जणु शब्द हे मझ बोलतात!!
 कधी स्वतः कागदावर येतात
 तर कधी तुला पाहुन सुचतात!!

 न राहुन स्वतःस शोधताना
 तुझ्या मध्येच सामावतात!!
 कधी तुझे नाव लिहितात
 तर कधी कवितेत मांडतात!!

 का असे वेडे नयन हे
 शब्दा सवे हरवतात!!
 कधी मलाच न भेटतात
 तर कधी तुलाच न शोधतात!!

 सांग सखे काय करु
 तुलाच न सांगतात!!
 कधी वही मध्ये लिहितात
 तर कधी ह्रदयात कोरतात!!

 मनातल्या तुला लिहिताना
 जणु भाव हे मझ बोलतात!!
 कधी क्षणात तुला पाहतात
 तर कधी तुझी साथ मागतात..!"

 -योगेश खजानदार

*ALL RIGHTS RSERVED*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *