"तुझी आणि माझी मैत्री
 समुद्रातील लाट जणु!!
 प्रत्येक क्षण जगताना
 आनंदाने उसळणारी!!

तुझी आणि माझी मैत्री
 ऊन्ह आणि सावली जणु!!
 सतत सोबत असताना
 साथ न सोडणारी!!

तुझी आणि माझी मैत्री
 मन आणि भावना जणु!!
 मी न बोलताही
 सगळे समजुन घेणारी!!

तुझी आणि माझी मैत्री
 गीत आणि सुर जणु!!
 मधुर शब्दांच्या साथीने
 जीवन सुंदर करणारी!!"

- योगेश खजानदार

*ALL RIGHTS RESERVED*

READ MORE

ह्रदयस्पर्श E-Book

“ह्रदयस्पर्श !!” माझे पहिले E-Book मी आज आपल्या सर्वांसमोर सादर करत आहे. हे पुस्तक आपल्याला Kindle व…
Read More

आपल्या प्रतिक्रिया नक्की कळवा