जुने मित्र आता हरवलेत
 कोणी खुप busy झाले
 तर कोणी खुप भाव खाऊ लागलेत
 खरंच जुने मित्र आता हरवलेत!!

 वेळ पाहुन आता भेटु लागले
 भेटुनही काही मित्र आता
 घड्याळात पाहु लागलेत
 खरंच जुने मित्र आता हरवलेत!!

 कोणी मोजकेच बोलु लागलेत
 तर कोणी काय बोलावं ते म्हणु लागलेत
 खरंच जुने मित्र आता हरवलेत!!

 कोणी success बद्दल बोलु लागलेत
 तर कोणी स्वतःचच गुणगान गाऊ लागलेत
 खरंच जुने मित्र आता हरवलेत!!

 कोणी माझ तुझ करु लागलेत
 तर कोणी उगाच तिरस्कार करु लागलेत
 कधी जुन्या भांडणाचे आता
 उगाच राग धरू लागलेत
 खरंच जुने मित्र आता हरवलेत!!

 सगळं share करणारे मित्र आता
 उगाच खोट बोलु लागलेत
 मित्रा सोबत दुखः वाटणारे
 उगाच खोटी प्रतिष्ठा जपु लागलेत!!

 खरंच जुने मित्र आता पुन्हा
 आठवणीत येऊ लागलेत
 एक कप चहासाठी
 पुन्हा कट्टयावर भेटु लागलेत
 वेळ न पहाता अवेळी येऊ लागलेत
 मनातल्या जुन्या आठवणी
 पुन्हा share करु लागलेत
 -योगेश खजानदार

*ALL RIGHTS RESERVED*

READ MORE

आई बाबा .. || Aai Baba Marathi Poem!!

आई तुळशी समोरचा दिवा असतेबाबा त्याचा मंद प्रकाश असतातआई अंगणातील रांगोळी असतेबाबा त्या रांगोळीतला…
Read More

बाबा …👨‍👧‍👦

उसवलेला तो धागा कपड्यांचा कधी मला तू दिसुच दिला नाही मला नेहमीच नवीन कपडे घेतले पण स्वतःसाठी एकही…
Read More

एक लाट. !! EK LAAT

अलगद स्पर्श करून जाणारी समुद्राची ती एक लाट प्रत्येक वेळी नव्याने भेटणारी पाहात होती माझीच वाट…
Read More

स्वप्नातली परी..👸

न भेटली इथे न भेटली तिथेस्वप्नातल्या परी तुज पाहू तरी कुठेकधी शोधले तिथे कधी शोधले इथेसांग तुझा …
Read More

बाबा ..!! Father’s day..

तुमच्या बद्दल लिहिताना कित्येक विचार येतात बाबा आणि प्रत्येक शब्द मला कित्येक भाव सांगतात…
Read More

भेट !! Bhet !!

एक गोड मावळती रेंगाळूनी तिच्या नजरेच्या कडात हरवूनी उरल्या कित्येक आठवणींत ती बोलकी एक भेट…
Read More

आई बाबा || Aai BABA

आई तुळशी समोरचा दिवा असते बाबा त्याचा मंद प्रकाश असतात आई अंगणातील रांगोळी असते बाबा त्या रांगोळी…
Read More

बाबा || BABA Thodas MANATL

वाट सापडत नसताना आपल्या मुलांना योग्य मार्ग दाखवणारे ते बाबा असतात. आपल्या मुलाला बोट धरुन चालायला श…
Read More

मन आईचे || Aaichya Manatl

असंख्य वेदनांचा त्रास होऊनही सहन करणारी फक्त आईच असतेकधी सहज तर कधी कठोर वागणारी मनास संस्कार दे…
Read More

तुझ्यात मी ..!! Tujyat Mi !!

समोर तु असतानातुझ्यात मी मिळून जातेतुझ्यासाठी कविता लिहिणारेते ह्रदय ही निशब्द होऊन राहतेशोधते …
Read More

एक तु…  !! Ek Tu

त्या वार्‍यानेही तुला छळावे सतत तुझे केस उडावे तु त्यास पुन्हा सावरावे तरी तो ऐकत नाही नाबघुन ए…
Read More

बाबांची परी

बाबा म्हणारी ती राजकुमारी एवढी लवकर का मोठी व्हावी तिच्या आयुष्यात राजकुमार यावा आणि या राजाची झो…
Read More

कवितेतुन ती

ती मला नेहमी म्हणायचीकवितेत लिहिलंस का कधी मलामाझ्यासाठी लिही म्हटलं तरसुचतंच नाही का रे तुलाइत…
Read More

Comments are closed.