"माहितेय मला जीवना
 अंती सर्व इथेच राही!!
 मोकळा हात अखेर
 मोकळाच राही!!
 जीवन तुझे नाव ते
 संपूर्ण होऊनी
 अखेर शुन्य राही!!

 जीवन आता बोलते
 हळुच ओठात हसते!!
 पुन्हा काय बोलते!!
 ऐक तु मानवा!!
 अंत फक्त तुझाच होई!!
 विचार मात्र तुझेच राही!!
 कमाव असे विचार जे
 अंती फक्त तुझेच राही!!"
 योगेश खजानदार 

*ALL RIGHTS RESERVED*

READ MORE

असे कसे हे !! Love POEM

वाट ती तुझ्या येण्याची!! आता पाहवत नाही !! क्षणात यावे तुझ्या जवळ!! पण ते शक्य होत नाही !! सांग काय…
Read More

पाऊस आठवांचा..!

इथे जराशी थांब सखे आठवांचा पाऊस पडूदे..!! चिंब भिजावे तू ,चिंब भिजावे मी थोडी वाट ती भिजूदे ..!!…
Read More

तो पाऊस ..!!✍

“तो पाऊस आणि ती खिडकी मला खूप काही बोलतात आठवणींच्या कित्येक थेंबात मला चिंब भिजवून जातात कधी अगदी …
Read More

मिठीत माझ्या

आज शब्दांतुन तिला आठवतांना ती समोरच असते माझ्या कधी विरहात तर कधी प्रेमात रोजच सोबत असते माझ्या …
Read More

आपल्या प्रतिक्रिया नक्की कळवा