जिथे मी उरावे ! तिथे तू असावे !!
जिथे मी पहावे !! तिथे तू दिसावे !!

 कधी न कळावे!! नजरेतूनी पहावे !!
लपवून मी ठेवता!! तुला ते कळावे !!

 सांग या मना रे !! सांगते का तुला रे !!
गाणे या ओठांवरी!! गाते का सख्या रे !!

 ओढ ती कोणती!! तुला न जानवावे!!
माझ्यात मला मी!! तुझ्यात का शोधावे !!

 प्रेम असे का?? नकळत आज व्हावे !!
सांगावे परी तुला!! ओठांवरी का रहावे !!

 अशी एक मी!! एक तु आज व्हावे!!
तुझ्यात मी गुंतता, परी एकच रहावे !!

 आठवणीत त्या माझ्या, तुलाच मी जपावे !!
चित्र काढावे माझे !! रंग तुझे भरावे !!

 एक ती वाट!! श्वास एकच व्हावे !!
हात हातात तुझ्या!! आयुष्य मी जगावे !!
 ✍️योगेश 

READ MORE

एक आठवण ती!!!

Photo by @thiszun (follow me on IG, FB) on Pexels.com विसरून जावी , पण ओठांवर आहे !!पुसून टाकावी …
Read More

जुन्या पानावरती!!

नकळत जुन्या पानावरती, भेट तुझी झाली!सुकून गेल्या गुलाबाची, पाकळी एक मिळाली!पुसटश्या त्या सांजवेळी, ओ…
Read More

मार्ग ..🚴 !!MARG MARATHI KAVITA

शोधावी ती माणसं जी स्वप्नांशी झुंजत असतात झोपलेल्या उगाच पाहत वेळ वाया घालवू नये…
Read More

आपल्या प्रतिक्रिया नक्की कळवा