जिथे मी उरावे ! तिथे तू असावे !!
जिथे मी पहावे !! तिथे तू दिसावे !!

 कधी न कळावे!! नजरेतूनी पहावे !!
लपवून मी ठेवता!! तुला ते कळावे !!

 सांग या मना रे !! सांगते का तुला रे !!
गाणे या ओठांवरी!! गाते का सख्या रे !!

 ओढ ती कोणती!! तुला न जानवावे!!
माझ्यात मला मी!! तुझ्यात का शोधावे !!

 प्रेम असे का?? नकळत आज व्हावे !!
सांगावे परी तुला!! ओठांवरी का रहावे !!

 अशी एक मी!! एक तु आज व्हावे!!
तुझ्यात मी गुंतता, परी एकच रहावे !!

 आठवणीत त्या माझ्या, तुलाच मी जपावे !!
चित्र काढावे माझे !! रंग तुझे भरावे !!

 एक ती वाट!! श्वास एकच व्हावे !!
हात हातात तुझ्या!! आयुष्य मी जगावे !!
 ✍️योगेश 

READ MORE

निषेध .!! पण कशाचा ???

एक पुतळा फुटला !! आणि अचानक मनातलं बोलला …! निषेध ..!!! पण कसला ?? पुतळा फुटला म्हणून !! अरे !! प…
Read More

शाळा || SHALA KAVITA ||

एक दिवस असेल तो मला पुन्हा जगण्याचा लहानपणीच्या आठवणीत पुन्हा एकदा रमण्याचा शाळेतल्या बाकड्यावर …
Read More

कपाट (मनाचं) || KAPAT MARATHI KAVITA||

‘मनाचं कपाट अगदी आठवणींनी भरून गेलं !! त्यात एवढ्या आठवणी झाल्या की, कधी कोणती आठवण भेट देईल सांगता …
Read More

आठवणी || Love KAVITA|| Virah ||

खरंच सांग एकदा आठवणी मिटता येतात वाळुवरच्या रेषां सारख्या सहज पुसता येतात विसरुन जाव म्हटलं तरी…
Read More
Scroll Up