चेहरा.. || CHEHRA MARATHI KAVITA ||

Share This
"कोणती ही मनास चिंता
 कोणती ही आठवण आहे!!
 बदलून गेल्या चेहऱ्यास आता
 कोणती नवी ओळख आहे!!

 कोणता हा रंग त्याचा
 कोणती नवी वाट आहे!!
 पाहू तरी कुठे आता
 सारे काही नवे आहे!!

 राहिले न आता आपुले काही
 त्याची व्यर्थ ओढ आहे!!
 गेल्या क्षणात उगा शोधता
 सारे हरवून गेले आहे!!

 पुन्हा पुन्हा परतून येता
 ती आठवणही एकटी आहे!!
 तिच्यासवे ओलावल्या तेव्हा
 अश्रूंची तेवढी साथ आहे!!

 बदलून गेला रंग सारा
 कोणता हा दोष आहे!!
 बदलला चेहराच जेव्हा
 कोणता हा शोध आहे!!

 थांब जरा ओळख स्वतःस 
 भरकटली एक जुनी साथ आहे!!
 जिथे थांबली ती तुला सोडण्या
 अखेरची ती तुझी ओळख आहे!!

 कोणती ही मनास चिंता
 कोणती ही आठवण आहे ..!!!"

 ✍️© योगेश खजानदार

*ALL RIGHTS RESERVED*

READ MORE

एकांतात ही || EKANT KAVITA MARATHI ||

एकांतात बसुनही कधी एकट अस वाटतंच नाही घरातल्या भिंतींही तेव्हा बोल्या वाचुन राहत नाही तु एकटाच र…
Read More

राख… !!! || RAKH MARATHI KAVITA||

ती शांतता वेगळीच होती रडण्याची जाणीवही होती लाकडास पेट घेताना आकाशात झेप घ्यायची होती आपलंस म्हण…
Read More

विरह …!! Virah Marathi Kavita !!

साऱ्या साऱ्या रित्या केल्या कालच्या आठवणीं सांग सांग काय सांगू तुझ्या विन न उरे काही…
Read More

कधी कधी || KADHI KADHI MARATHI POEM||

कधी कधी मनाच्या या खेळात तुझ्यासवे मी का हरवतो तुला शोधण्याचा हट्ट इतका का? की प्रत्येक शब्दात तु…
Read More

ओळख..!! || OLAKH MARATHI KAVITA ||

झाल्या कित्येक भावना रित्या सुटले कित्येक प्रश्न आता कोण ओळखीचे इथे भेटले अनोळखी झाल्या वाटा साथ…
Read More

मी पणा .. !||MARATHI KAVITA ||

माझं माझं करताना आयुष्य हे असचं जातं पैसा कमावत शेवटी नातं ही विसरुन जातं राहतं काय अखेर राख ही वाह…
Read More

एक कळी… !! || EK KALI MARATHI KAVITA ||

एकदा वेलीवरची कळी उगाच रुसुन बसली काही केल्या कळेना फुगून का ती बसली बोलत नव्हती कोणाला पाना मा…
Read More

Next Post

हळुवार क्षणात || HALUWAR KSHANAT ||

Mon Apr 15 , 2019
अगदी रोजच भांडण व्हावं !! अस कधीच वाटलं नाही पण खूप दिवसांनी एकदा व्हावं अस मात्र उगाच वाटतं राहत !! थोडंसं रुसाव , फुगाव ,अबोल व्हावं अस नेहमीच वाटत नाही पण एकदा तरी क्षणिक रागवाव अस मनात सतत वाटतं राहत..!!