ज्या हातांनी त्या पाखरांना बळ दिलं!! ती पाखरेच जर उतार वयात त्या आईला विसरले तर ..!! ती क्षणक्षण त्यांची वाट पाहत असेल तर ..!! तिची ती अवस्था काय असेल ..!! ते मोडकळीला आलेलं घरटं ..!! तो एकांत ..!! आणि त्या वाऱ्याशी उगाच आपल्या पिलांना शोध म्हणून केलेला वाद!! हेच सांगणारी कविता …! घरटे ….

"वाऱ्यासवे उगाच वाद आठवण ती कोणाची
  सांग तू माय एकदा वाट कोणती त्या पाखरांची!!

 उजाड वाटे घरटे तुझे मग सलगी कर तू स्वतःशी
  गडबड आणि गोंधळ कसला विचार तुझ्या मनाशी!!

 हरवलेल्या शोधता येई पण शोधावे कसे त्या देशी
  आपुले न दिसती त्यात मग कसली ओढ त्यांच्याशी!!

 भरल्या डोळ्यांनी पाहत बसते मग बघ एकदा स्वतःशी
  फाटक्या या घरट्यात तुझ्या बोलते तू कोणाशी!!

 हातात तुझ्या बळ होते तेव्हा गरज होती त्यास तुझी
  पंखास बळ येता त्यांच्या आठवण तुझी राहील कशी!!

 नकोस करू उगाच दुःख पुन्हा जग त्या आठवांशी
  आठव तो बेफाम पाऊस आणि ती रात्र तुझ्या पाखरांची!!

 काडी काडी जमवून बांधले घरटे हे आपुल्यासी
  आहे दुःख कळते मना पण बोलू नको परक्यांशी!!

 चुकल्या वाटा येतील पुन्हा ओढ राहते घरट्याची
  थरथरत्या हातांस तुझ्या नको साथ देऊ आसवांची!!

 वाऱ्यासवे उगाच वाद आठवण ती कोणाची
  सांग तू माय एकदा वाट कोणती त्या पाखरांची ..!!

 ✍️©योगेश खजानदार

READ MORE

बालपण || BALGIT || POEMS ||

आभाळात आले पाहुणे फार ढगांची झाली गर्दी छान पाऊस दादांनी भिजवले रान रानात साचले पाणी फार मित्रां…
Read More

मनातलं || MARATHI PREM KATHA KAVITA ||

तुझ्या जवळ राहुन मला तुझ्याशी खुप बोलायच होतं तुझ्या डोळ्यात पाहुन तेव्हा माझ्या मनातल सांगायच हो…
Read More

मन || LOVE POEM ||

तुटलेल्या मनाला आता दगडाची अभेद्यता असावी पुन्हा नसावा पाझर त्यास अश्रूंची ती जाणीव असावी शब्द आ…
Read More

बाबा || BABA || KAVITA MARATHI ||

उसवलेला तो धागा कपड्यांचा कधी मला तू दिसुच दिला नाही मला नेहमीच नवीन कपडे घेतले पण स्वतःसाठी एकही…
Read More

आठवणी || Love KAVITA|| Virah ||

खरंच सांग एकदा आठवणी मिटता येतात वाळुवरच्या रेषां सारख्या सहज पुसता येतात विसरुन जाव म्हटलं तरी…
Read More

मन आईचे || Aaichya Manatl

असंख्य वेदनांचा त्रास होऊनही सहन करणारी फक्त आईच असते कधी सहज तर कधी कठोर वागणारी मनास संस्कार दे…
Read More

बाबा || MARATHI POEM

बाबा मनातल थोडं आज सांगायचं आहे!! बस जरा थोडा वेळ तुझ्याशी बोलायच आहे!! किती कष्ट करशील हा संसा…
Read More

एक वाट ती || TI MARATHI KAVITA ||

शोधुनही सापडेना एक वाट ती हरवली सांज हरवली रात्र ती नभी एक चांदणी पाहते कुणा ती मझ सांगते पहा सोबतीस…
Read More

मातृदिन || MATRUDIN || POEMS || MARATHI ||

शब्द नाहीत सांगायला आई शब्दात सर्वस्व माया , करुना, दया तुझी कित्येक रूप मझ घडविले तु हे संसार दाखव…
Read More

आई || AAI MARATHI KAVITA || POEMS ||

मायेच घर म्हणजे आई अंधारातील दिवा म्हणजे आई किती समजाव या शब्दाला सार विश्व म्हणजे आई चुकल ते सम…
Read More

आठवतं तुला || SUNDAR MARATHI KAVITA ||

आठवत तुला? तू एकदा भेटायचं म्हटली होतीस मनातल काही सांगायचं म्हटली होतीस पण तेव्हाही तू अबोलच राह…
Read More

Comments are closed.

Scroll Up