ज्या हातांनी त्या पाखरांना बळ दिलं!! ती पाखरेच जर उतार वयात त्या आईला विसरले तर ..!! ती क्षणक्षण त्यांची वाट पाहत असेल तर ..!! तिची ती अवस्था काय असेल ..!! ते मोडकळीला आलेलं घरटं ..!! तो एकांत ..!! आणि त्या वाऱ्याशी उगाच आपल्या पिलांना शोध म्हणून केलेला वाद!! हेच सांगणारी कविता …! घरटे ….

"वाऱ्यासवे उगाच वाद आठवण ती कोणाची
 सांग तू माय एकदा वाट कोणती त्या पाखरांची!!

 उजाड वाटे घरटे तुझे मग सलगी कर तू स्वतःशी
 गडबड आणि गोंधळ कसला विचार तुझ्या मनाशी!!

 हरवलेल्या शोधता येई पण शोधावे कसे त्या देशी
 आपुले न दिसती त्यात मग कसली ओढ त्यांच्याशी!!

 भरल्या डोळ्यांनी पाहत बसते मग बघ एकदा स्वतःशी
 फाटक्या या घरट्यात तुझ्या बोलते तू कोणाशी!!

 हातात तुझ्या बळ होते तेव्हा गरज होती त्यास तुझी
 पंखास बळ येता त्यांच्या आठवण तुझी राहील कशी!!

 नकोस करू उगाच दुःख पुन्हा जग त्या आठवांशी
 आठव तो बेफाम पाऊस आणि ती रात्र तुझ्या पाखरांची!!

 काडी काडी जमवून बांधले घरटे हे आपुल्यासी
 आहे दुःख कळते मना पण बोलू नको परक्यांशी!!

 चुकल्या वाटा येतील पुन्हा ओढ राहते घरट्याची
 थरथरत्या हातांस तुझ्या नको साथ देऊ आसवांची!!

 वाऱ्यासवे उगाच वाद आठवण ती कोणाची
 सांग तू माय एकदा वाट कोणती त्या पाखरांची ..!!

 ✍️©योगेश खजानदार

READ MORE

एक आठवण ती!!!

Photo by @thiszun (follow me on IG, FB) on Pexels.com विसरून जावी , पण ओठांवर आहे !!पुसून टाकावी …
Read More

असावी एक वेगळी वाट !!!

“असावी एक वेगळी वाट, आयुष्य जगण्यासाठी !! रोजच जगणं यातून काही , वेगळं पाहण्यासाठी!! कधी बहरावी वेल…
Read More

जुन्या पानावरती!!

नकळत जुन्या पानावरती, भेट तुझी झाली!सुकून गेल्या गुलाबाची, पाकळी एक मिळाली!पुसटश्या त्या सांजवेळी, ओ…
Read More

सांजवेळ

ती झुळूक उगा सांजवेळी मला हरवून जाते मावळतीच्या सुर्यासवे एक गीत गाते त्या परतीच्या पाखरांची …
Read More

आई बाबा .. || Aai Baba Marathi Poem!!

आई तुळशी समोरचा दिवा असते बाबा त्याचा मंद प्रकाश असतात आई अंगणातील रांगोळी असते बाबा त्या रांगोळीतला…
Read More

बाबा …👨‍👧‍👦

उसवलेला तो धागा कपड्यांचा कधी मला तू दिसुच दिला नाही मला नेहमीच नवीन कपडे घेतले पण स्वतःसाठी एकही…
Read More

शब्द माझे ..✍️

“लिहिल्या कित्येक शब्दांनी मलाच बोल लावले आहेत माझ्या मनातल्या तुझ्या ते प्रेमात नकळत पडले आहेत…
Read More

तुझ्या आठवणीत ..!✍️

असं नाही की तुझी आठवण येत नाही पण आता तुझ्या आठवणीत मी रमतही नाही समजावतो या मनास आता पण ते ऐकत ना…
Read More

अश्रुसवे..✍️

अश्रुसवे उगाच बोलता शब्दही का भिजून गेले आठवणीतल्या तुला पाहता हळूच मग ते विरून गेले…
Read More

बाबा ..!! Father’s day..

तुमच्या बद्दल लिहिताना कित्येक विचार येतात बाबा आणि प्रत्येक शब्द मला कित्येक भाव सांगतात…
Read More

माझी आई || MAJHI AAI || MARATHI POEM ||

अथांग भरलेल्या सागराचे कोणी मोजेल का पाणी त्या सम माझ्या आईचे प्रेम नजरेत दिसते आकाश सारे सामावू…
Read More

अखेरचे शब्द…!!!

राहिले काहीच नसेन तेव्हा माझा तिरस्कार ही करू नकोस तुझ्या आठवणीतल्या कोपऱ्यात एक छोटी जागा मात्र …
Read More

आठवतं तुला..?

आठवत तुला? तू एकदा भेटायचं म्हटली होतीस मनातल काही सांगायचं म्हटली होतीस पण तेव्हाही तू अबोलच राह…
Read More

5 thoughts on “घरटे ..!! GHARATE”

 1. धन्यवाद ..🙏🙏😊

 2. धन्यवाद ..🙏🙏🙏

आपल्या प्रतिक्रिया नक्की कळवा