"तुझ नी माझं नातं हे
 अगदी गोड असावं!!
 तुझ्याकडे पहातचं मी
 मला पूर्णत्व मिळावं!!

 कधी हसुन रहावं
 तर कधी मनमोकळ बोलावं!!
 अश्रुना ही इथे येण्यास
 आनंदाच कारण असावं!!

 कधी वाट पहाताना माझी
 तु स्वतःस ही विसरुन जावं!!
 तुझ्या प्रेमाच्या गोडव्यात
 सार काही मधुर व्हावं!!

 तुझ्या खोट्या रागास ही
 मी उगाच का पहावं!!
 तुला मनवण्यास तेव्हा मी
 तुला काय बरे द्यावं??

 तुही तेव्हा माझ्याकडुन
 हक्काने आवडीचं मागावं!!
 वाटते त्या गोडव्याने ही आता
 मनामध्ये कायम रेंगाळावं..!!"
 योगेश खजानदार 

*ALL RIGHTS RESERVED*

READ MORE

द्वंद्व (कथा भाग ४)

विशालच स्वतःतच मग्न राहणं. सदाला पुन्हा पुन्हा नकळत सायलीबद्दल विचारणं, आईला विशालच्या वागण्याचं नवल…
Read More

द्वंद्व (कथा भाग ३)

विशालची पायलला पुन्हा आणण्याची घाई. पुन्हा पुन्हा परतून येणारी ती सायली. आईची विशाल बद्दलची काळजी आण…
Read More

आपल्या प्रतिक्रिया नक्की कळवा