"सांग ना एकदा तु मला
 सुर हे तुझे मनातले!!
 ऐकना एकदा तु जरा
 शब्द हे माझे असे!!

 कधी पाहुनी तुज मी
 हरवले हे शब्द असे!!
 बघ ना एकदा तु जरा
 सुर हे विरले कसे!!

 कधी फुलांसवे दिसली पाखरे
 तुझेच गोडवे गाते असे!!
 कधी तुझ्याचसाठी मन हे वेडे
 तुझ्याच भोवती फिरते जसे!!

 तु हसली तर वेलीवरची
 फुले ही का हसते असे!!
 तु लाजलीस तर वेडावुन ती
 तुझ्याच प्रेमात पडते कसे!!

 शोधुन थकलो सुरांस आज त्या
 तुझ्याचसाठी वेडे असे!!
 कधी वेलीवरती कधी फुलांवरती
 शब्दही मज भेटते जसे!!

 विसरले शब्दही, विरले ते सुरही
 प्रेमाचे हे गाणे कसे!!
 तुझेच सुर ते, माझेच शब्द ते
 हरवले तरी का गीत असे!!"
 -योगेश खजानदार

*ALL RIGHTS RESERVED*

READ MORE

50 Most beautiful love images || see more ||

अल्लड ते तुझे हसू मला नव्याने पुन्हा भेटले कधी खूप बोलले माझ्यासवे कधी अबोल राहीले बावरले ते क्षणभर …
Read More

नोटिस

खूप लोक माझ्या कविता , कथा माझ्या ब्लॉग वरून कॉपी करून .. इतरत्र स्वतःचा नावावर खपवतात .. मला खरंच अ…
Read More

एक लाट. !! EK LAAT

अलगद स्पर्श करून जाणारी समुद्राची ती एक लाट प्रत्येक वेळी नव्याने भेटणारी पाहात होती माझीच वाट…
Read More

आपल्या प्रतिक्रिया नक्की कळवा