"काही क्षण बोलतात!!
 काही क्षण अबोल असतात!!
 काही क्षण चांगले
 तर काही क्षण वाईट असतात!!

 आपले कोण असतात!!
 परके कोण असतात!!
 क्षण जसे बदलतात!!
 नाते तसे बोलु लागतात!!
 
 काही क्षण स्वार्थी!!
 काही क्षण निस्वार्थी असतात!!
 काही क्षण जिंकतात!!
 तर काही क्षण हारुन जातात!!
 
 वेळ ही बदलतात!!
 काळ ही बदलतात!!
 क्षण जसे राहतात!!
 काही क्षण सोडून जातात!!

 प्रेम ही करतात!!
 तिरस्कार ही करतात!!
 काही क्षण बोलतात!!
 तर काही क्षण अबोल राहतात!!"

 -– योगेश खजानदार

*ALL RIGHTS RESERVED*

READ MORE

एक आठवण ती!!!

Photo by @thiszun (follow me on IG, FB) on Pexels.com विसरून जावी , पण ओठांवर आहे !!पुसून टाकावी …
Read More

असावी एक वेगळी वाट !!!

“असावी एक वेगळी वाट, आयुष्य जगण्यासाठी !! रोजच जगणं यातून काही , वेगळं पाहण्यासाठी!! कधी बहरावी वेल…
Read More

जुन्या पानावरती!!

नकळत जुन्या पानावरती, भेट तुझी झाली!सुकून गेल्या गुलाबाची, पाकळी एक मिळाली!पुसटश्या त्या सांजवेळी, ओ…
Read More

आपल्या प्रतिक्रिया नक्की कळवा