क्षणिक यावे या जगात आपण
 क्षणात सारे सोडून जावे
 फुलास कोणी पुसे न आता
 क्षणिक बहरून कसे जगावे!!

 न पाहता वाट पुढची कोणती
 क्षणाक्षणास गंध उधळीत जावे
 कोणी ठेविले मस्तकी उगाच अन
 कोणी पायी त्यास तुडवून जावे!!

 कधी प्रेमाचे बंध जोडून येता
 त्यासवे प्रणयात हरवून जावे
 कधी मग अखेरच्या प्रवासातही
 निर्जीव देहाचे सोबती व्हावे!!

 कोणी बोलता मनातले खूप काही
 आठवणीत त्याच्या चुरगळून जावे
 फूलास न मग पुसले कोणी
 वेदनेतही सुगंध कसे देत रहावे!!

 अखेरच्या क्षणात राहिले जरी काही
 आयुष्याशी कोणते वैर नसावे
 सुकल्या पाकळ्या वरती मग तेव्हा
 आपल्या जाण्याचे ओझे नसावे!!

 राहता राहिले इथे न काही
 क्षणाक्षणाला आयुष्य जगत रहावे
 फुलास विचारून बघ तु एकदा
 क्षणिक बहरून कसे जगावे ..!!

 ✍️योगेश खजानदार

*ALL RIGHTS RESERVED*

READ MORE

असावी एक वेगळी वाट !!!

“असावी एक वेगळी वाट, आयुष्य जगण्यासाठी !! रोजच जगणं यातून काही , वेगळं पाहण्यासाठी!! कधी बहरावी वेल…
Read More

अश्रुसवे..✍️

अश्रुसवे उगाच बोलता शब्दही का भिजून गेले आठवणीतल्या तुला पाहता हळूच मग ते विरून गेले…
Read More

अखेरचे शब्द…!!!

राहिले काहीच नसेन तेव्हा माझा तिरस्कार ही करू नकोस तुझ्या आठवणीतल्या कोपऱ्यात एक छोटी जागा मात्र …
Read More

8 thoughts on “क्षणिक या फुलास काही ..!! || kshanik ya Phulas kahi ||”

 1. Thanks for your valuable comment … 😊😊

 2. And also for liking other posts, you too write beautiful posts, in sorry I didn’t like them all but keep in mind I love all of them

 3. YK I’m awfully thankful for liking my post on PL

 4. धन्यवाद ..🙏🙏

आपल्या प्रतिक्रिया नक्की कळवा