SHARE
"तासनतास कोऱ्या कागदावर
 तुझ्याचसाठी मी लिहावे
 कधी नकळत ते शब्दही तेव्हा
 तुझ्याच प्रेमात पडावे!!

 मी विसरून शोधतो तुला
 स्वप्नांच्या या जगात रहावे
 आणि सुराच्या सवे मी तेव्हा
 गीत तुझेच गावे!!

 कसे हे वेड लागले मझला
 स्वतःस मग विसरून जावें
 तुलाच पाहण्या या वेड्या नजरेने
 पापण्यास विसरून जावे!!

 कधी अकारण बोलण्याचे बहाणे
 तुलाही कळून मग यावे
 कधी कारण भेटण्याचे तुला नी
 मनातले जणु ओठांवर न यावे!!

 सखे असे का मन हे बावरे
 तुलाच न कळावे
 प्रेम हे माझे किती तुझ्यावर
 तुलाच का न सांगवे?

 ओठांवरील शब्दही तेव्हा
 ओठांवरच का राहावे?
 कधी नकळत तेही तेव्हा
 तुझ्याच प्रेमात पडावे!!

 आणि तासनतास कोऱ्या कागदावर
 तुझ्याचसाठी मी लिहावे!!!
 ✍ योगेश खजानदार

READ MORE

तुझ्यात मी ..!! Tujyat Mi !!

समोर तु असताना तुझ्यात मी मिळून जाते तुझ्यासाठी कविता लिहिणारे ते ह्रदय ही निशब्द होऊन राहते शोधते …
Read More

आठवणं || AATHVAN || KAVITA || LOVE ||

इतक जड व्हाव ओझं त्या आठवणींच की आयुष्यभर फक्त एक सोबत त्यांची नसते सुटका त्यातुन बाहेर पडावी अशी की…
Read More

आठवतं तुला || SUNDAR MARATHI KAVITA ||

आठवत तुला? तू एकदा भेटायचं म्हटली होतीस मनातल काही सांगायचं म्हटली होतीस पण तेव्हाही तू अबोलच राह…
Read More

शब्द माझे || MARATHI STATUS ||

“लिहिल्या कित्येक शब्दांनी मलाच बोल लावले आहेत माझ्या मनातल्या तुझ्या ते प्रेमात नकळत पडले आहेत…
Read More

शाळा || SHALA KAVITA ||

एक दिवस असेल तो मला पुन्हा जगण्याचा लहानपणीच्या आठवणीत पुन्हा एकदा रमण्याचा शाळेतल्या बाकड्यावर …
Read More

भेट !! Bhet !!

एक गोड मावळती रेंगाळूनी तिच्या नजरेच्या कडात हरवूनी उरल्या कित्येक आठवणींत ती बोलकी एक भेट…
Read More

बालपण || BALGIT || POEMS ||

आभाळात आले पाहुणे फार ढगांची झाली गर्दी छान पाऊस दादांनी भिजवले रान रानात साचले पाणी फार मित्रां…
Read More

आठवणी || Love KAVITA|| Virah ||

खरंच सांग एकदा आठवणी मिटता येतात वाळुवरच्या रेषां सारख्या सहज पुसता येतात विसरुन जाव म्हटलं तरी…
Read More

Leave a Comment

Your email address will not be published.