Share This:
१) ॐ केतवे नमः 
२) ॐ स्थूल शिरसे नमः 
३) ॐ शिरोमात्राय नमः 
४) ॐ ध्वजा कृतये नमः 
५) ॐ नवग्रहयुताय नमः 
६) ॐ सिंहिकासुरी गर्भ संभवाय नमः 
७) ॐ महाभीतिकराय नमः 
८) ॐ चित्रवर्णाय नमः 
९) ॐ श्री पिंगळाक्षकाय नमः 
१०) ॐ फुल्ल धूम्र संकाषाय नमः 
११) ॐ तीक्ष्ण दंष्ट्राय नमः
१२) ॐ महोदराय नमः 
१३) ॐ रक्तनेत्राय नमः 
१४) ॐ चित्रकारिणे नमः 
१५) ॐ तीव्रकोपाय नमः 
१६) ॐ महासुराय नमः 
१७) ॐ क्रूरकण्ठाय नमः 
१८) ॐ क्रोधनिधये नमः 
१९) ॐ छायाग्रह विशेषकाय नमः 
२०) ॐ अन्त्यग्रहाय नमः 
२१) ॐ महाशीर्षाय नमः 
२२) ॐ सूर्यारये नमः 
२३) ॐ पुष्पवद् ग्राहिणे नमः 
२४) ॐ वरहस्ताय नमः 
२५) ॐ गदापाणये नमः 
२६) ॐ चित्रवस्त्रधराय नमः 
२७) ॐ चित्रध्वज पताकाय नमः 
२८) ॐ घोराय नमः 
२९) ॐ चित्ररथाय नमः 
३०) ॐ शिखिने नमः 
३१) ॐ कुळुत्थ भक्षकाय नमः 
३२) ॐ वैडूर्याभरणाय नमः 
३३) ॐ उत्पात जनकाय नमः 
३४) ॐ शुक्रमित्राय नमः 
३५) ॐ मंदसखाय नमः 
३६) ॐ गदाधराय नमः 
३७) ॐ नाकपतये नमः 
३८) ॐ अंतर्वेदीश्र्वराय नमः 
३९) ॐ जैमिनि गोत्रजाय नमः 
४०) ॐ चित्रगुप्तात्मने नमः 
४१) ॐ दक्षिणामुखाय नमः 
४२) ॐ मुकुंदवर पात्राय नमः 
४३) ॐ महासुर कुलोद्भवाय नमः 
४४) ॐ घनवर्णाय नमः 
४५) ॐ लंबदेवाय नमः 
४६) ॐ मृत्युपुत्राय नमः 
४७) ॐ उत्पातरुप धारिणे नमः 
४८) ॐ अदृश्याय नमः 
४९) ॐ कालाग्नि सन्निभाय नमः 
५०) ॐ नृपीडाय नमः 
५१) ॐ ग्रहकारिणे नमः 
५२) ॐ सर्वोपद्रव कारकाय नमः 
५३) ॐ चित्रप्रसूताय नमः 
५४) ॐ अनलाय नमः 
५५) ॐ सर्वव्याधि विनाशकाय नमः 
५६) ॐ अपसव्य प्रचारिणे नमः 
५७) ॐ नवमे पापदायकाय नमः 
५८) ॐ पंचमे शोकदाय नमः 
५९) ॐ उपराग खेचराय नमः 
६०) ॐ अतिपुरुष कर्मणे नमः 
६१) ॐ तुरीये सुखप्रदाय नमः 
६२) ॐ तृतीये वैरदाय नमः 
६३) ॐ पापग्रहाय नमः 
६४) ॐ स्फोटक कारकाय नमः 
६५) ॐ प्राणनाथाय नमः 
६६) ॐ पंचमे श्रमकारकाय नमः 
६७) ॐ द्वितीयेऽस्फुट वग्दात्रे नमः 
६८) ॐ विषाकुलित वक्त्राय नमः 
६९) ॐ कामरुपिणे नमः 
७०) ॐ सिंहदंताय नमः 
७१) ॐ कुशेध्म प्रियाय नमः 
७२) ॐ चतुर्थे मातृनाशाय नमः 
७३) ॐ नवमे पितृनाशकाय नमः 
७४) ॐ अन्त्ये वैरप्रदाय नमः 
७५) ॐ सुतानंदन्निधनकाय नमः 
७६) ॐ सर्पाक्षिजाताय नमः 
७७) ॐ अनंगाय नमः 
७८) ॐ कर्मराश्युद्भवाय नमः 
७९) ॐ उपांते कीर्तिदाय नमः 
८०) ॐ सप्तमे कलहप्रदाय नमः 
८१) ॐ अष्टमे व्याधिकर्त्रे नमः 
८२) ॐ धने बहुसुख प्रदाय नमः 
८३) ॐ जनने रोगदाय नमः 
८४) ॐ ऊर्ध्वमूर्धजाय नमः 
८५) ॐ ग्रहनायकाय नमः 
८६) ॐ पापदृष्टये नमः 
८७) ॐ खेचराय नमः 
८८) ॐ शांभवाय नमः 
८९) अशेषपूजिताय नमः 
९०) ॐ शाश्र्वताय नमः 
९१) ॐ नटाय नमः 
९२) ॐ शुभाशुभ फलप्रदाय नमः 
९३) ॐ धूम्राय नमः 
९४) ॐ सुधापायिने नमः 
९५) ॐ अजिताय नमः 
९६) ॐ भक्रवत्सलाय नमः 
९७) ॐ सिंहासनाय नमः 
९८) ॐ केतुमूर्तये नमः 
९९) ॐ रवींदुद्युति नाशकाय नमः 
१००) ॐ अमराय नमः 
१०१) ॐ पीडकाय नमः 
१०२) ॐ अमर्त्याय नमः 
१०३) ॐ विष्णुदृष्टाय नमः 
१०४) ॐ असुरेश्र्वराय नमः 
१०५) ॐ भक्तरक्षाय नमः 
१०६) ॐ वैचित्र्य कपटस्यंदाय नमः 
१०७) ॐ विचित्रफलदायिने नमः 
१०८) भक्ताभीष्ट फलप्रदाय नमः


॥ इति केतु अष्टोत्तर शतनामावली संपूर्णा ॥