"नको पैसा , नको बंगला
  मला फक्त सुख हवं
  छोट्याश्या घरात माझ्या
  एक हसर कुटुंब हवं!!

 नसेल कोणती हाव त्यास
  मिळेल त्यात समाधानी हवं
  आलेच अश्रू डोळ्यात तरी
  अलगद ते पुसणार हवं!!

 छोट्या छोट्या गोष्टीतही
  खूप आनंद घेणार हवं
  असेल गरीबी घरात माझ्या
  मनाने ते खूप श्रीमंत हवं …!!"

 छोट्याश्या घरात माझ्या
  एक हसर कुटुंब हवं ..!!
 ✍योगेश

*ALL RIGHTS RESERVED*

असे कसे हे !! Love POEM

वाट ती तुझ्या येण्याची!! आता पाहवत नाही !! क्षणात यावे तुझ्या जवळ!! पण ते शक्य होत नाही !! सांग काय…
Read More

पाऊस आठवांचा..!

इथे जराशी थांब सखे आठवांचा पाऊस पडूदे..!! चिंब भिजावे तू ,चिंब भिजावे मी थोडी वाट ती भिजूदे ..!!…
Read More

तो पाऊस ..!!✍

“तो पाऊस आणि ती खिडकी मला खूप काही बोलतात आठवणींच्या कित्येक थेंबात मला चिंब भिजवून जातात कधी अगदी …
Read More

मिठीत माझ्या

आज शब्दांतुन तिला आठवतांना ती समोरच असते माझ्या कधी विरहात तर कधी प्रेमात रोजच सोबत असते माझ्या …
Read More

गीत

गीत ते गुणगुणावे त्यात तु मझ का दिसे शब्द हे असे तयाचे मनात माझ्या बोलते असे तु राहावी जवळ तेव्हा स…
Read More

आपल्या प्रतिक्रिया नक्की कळवा