काजळ || KAJAL || MARATHI POEM ||

"आठवणींचा दिवा,
  मनात पेटता जणु!!
  प्रेमाच्या या घरात,
  प्रकाश चहूकडे!!

 भिंतीवरी सावली,
  चित्र जणु चालती!!
  पाहता मी एकटी,
  डोळे ओलावले!!

 झुळूक ती मंद,
  घर माझे अंधारुन!!
  दिवा हा विझवून,
  काजळ जणु साचले!!"

 -योगेश खजानदार 

*ALL RIGHTS RESERVED*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *