"ती मला नेहमी म्हणायची
 कवितेत लिहिलंस का कधी मला!!
 माझ्यासाठी लिही म्हटलं तर
 सुचतंच नाही का रे तुला!!

 इतक सार लिहिताना
 आठवलंस का कधी मला!
 वाटतं एकदा डोकावून
 मनातुन वाचावं तुला!!

 तुझ्या शब्दाच्या दुनियेतुन
 मनसोक्त पहावं मला!!
 माझेच मी हरवुन जाताना
 कवितेतुन मिळावे तुला!!

 तुझ्या डोळ्यांत दिसते ती
 मी पहायची आहे मला!!
 शब्दांना सोबत घेऊन
 मनातलं बोलायचं आहे तुला!!

 कवितेत तुझ्या एकदा तरी
 लिही ना रे मला!!
 का ? माझ्यासाठी लिही म्हटलं तर
 सुचतंच नाही का रे तुला …!!"

 -योगेश खजानदार

*ALL RIGHTS RESERVED*

READ MORE

असे कसे हे !! Love POEM

वाट ती तुझ्या येण्याची!! आता पाहवत नाही !! क्षणात यावे तुझ्या जवळ!! पण ते शक्य होत नाही !! सांग काय…
Read More

असावी एक वेगळी वाट !!!

“असावी एक वेगळी वाट, आयुष्य जगण्यासाठी !! रोजच जगणं यातून काही , वेगळं पाहण्यासाठी!! कधी बहरावी वेल…
Read More

पाऊस आठवांचा..!

इथे जराशी थांब सखे आठवांचा पाऊस पडूदे..!! चिंब भिजावे तू ,चिंब भिजावे मी थोडी वाट ती भिजूदे ..!!…
Read More

अश्रुसवे..✍️

अश्रुसवे उगाच बोलता शब्दही का भिजून गेले आठवणीतल्या तुला पाहता हळूच मग ते विरून गेले…
Read More

तो पाऊस ..!!✍

“तो पाऊस आणि ती खिडकी मला खूप काही बोलतात आठवणींच्या कित्येक थेंबात मला चिंब भिजवून जातात कधी अगदी …
Read More

अखेरचे शब्द…!!!

राहिले काहीच नसेन तेव्हा माझा तिरस्कार ही करू नकोस तुझ्या आठवणीतल्या कोपऱ्यात एक छोटी जागा मात्र …
Read More

कोऱ्या कागदावर..!!

तासनतास कोऱ्या कागदावर तुझ्याचसाठी मी लिहावे कधी नकळत ते शब्दही तेव्हा तुझ्याच प्रेमात पडावे मी विस…
Read More

मिठीत माझ्या

आज शब्दांतुन तिला आठवतांना ती समोरच असते माझ्या कधी विरहात तर कधी प्रेमात रोजच सोबत असते माझ्या …
Read More

आपल्यास !! AAPALYAS

या निर्जीव काठीचा आधार मला आता आहेच पण तुझ्या हातांचा आधार असावा एवढच वाटतं मला खुप खुप एकांतात असत…
Read More

गीत

गीत ते गुणगुणावे त्यात तु मझ का दिसे शब्द हे असे तयाचे मनात माझ्या बोलते असे तु राहावी जवळ तेव्हा स…
Read More

आपल्या प्रतिक्रिया नक्की कळवा