"सोबतीस यावी ती!!
 उगाच गीत गुणगुणावी ती!!
 अबोल नात्यास या!!
 पुन्हा बहरून जावी ती!!

 रिमझिम पाऊस ती!!
 एक ओली वाट ती!!
 मनातल्या आकाशात या!!
 इंद्रधनुष व्हावी ती!!

 अनोळखी वाट ती!!
 अनोळखी सोबत ती!!
 पुन्हा नव्याने चेहर्‍यास या!!
 नवीन ओळख द्यावी ती!!

 कधी चांदण्यात शोधावी ती!!
 कधी लाटांमध्ये मिळावी ती!!
 अंधारल्या रात्रीस या!!
 कधी चंद्रामागे पहावी ती!!

 मनात या रहावी ती!!
 कधी न विसरावी ती!!
 मनातल्या मनात या!!
 कवितेत रोज लिहावी ती!!"
 -योगेश खजानदार

*ALL RIGHTS RESERVED*

READ MORE

असे कसे हे !! Love POEM

वाट ती तुझ्या येण्याची!! आता पाहवत नाही !! क्षणात यावे तुझ्या जवळ!! पण ते शक्य होत नाही !! सांग काय…
Read More

एक आठवण ती!!!

Photo by @thiszun (follow me on IG, FB) on Pexels.com विसरून जावी , पण ओठांवर आहे !!पुसून टाकावी …
Read More

जिथे मी उरावे !!

आठवणीत त्या माझ्या, तुलाच मी जपावे !! चित्र काढावे माझे !! रंग तुझे भरावे !!…
Read More

आपल्या प्रतिक्रिया नक्की कळवा