‘मनाचं कपाट अगदी आठवणींनी भरून गेलं !! त्यात एवढ्या आठवणी झाल्या की, कधी कोणती आठवण भेट देईल सांगता येत नाही..!!या आठवणी कधी नकळत मनात समावल्या, तर कधी आवर्जून आठवणीत ठेवल्या ..!! अगदी कपाटात अस्ताव्यस्त कपड्यांचं बोचक ठेवावं तस ..!! त्यामुळे मनाच्या कपाटास उघडताना अलगद उघडाव .. नाहीतर आठवणी अगदी बोचक अंगावर पडावं तश्या पडतील !! नाही का ??’ ….

 "मनाचं कपाट, अगदी अलगद उघडाव
 नाहीतर नकळत आठवणींच..
 बोचक अंगावर येत.!!
 मग अस्ताव्यस्त होऊन सर्वत्र पसरत
 आणि उगाच मग गोंधळ होतो ..!!

 आवराव म्हटलं तरी मग ते ..
 उगाच गुंतत जातं ..!!
 कधी कोणाच्या प्रेमाची
 अलगद साक्ष देऊन जात ..!!
 कधी क्षणांना पुन्हा, मागे घेऊन जात ..!
 कधी स्वतःच एकटं, हसत राहतं ..!!
 हे आठवणींच बोचक आहेना ..!! 
 पुन्हा ते क्षण दाखवून जात !! 
 अगदी क्षणभर का होईना, दोन टिपूस गाळून येतं!!
 एकदा तरी त्या आठवणींना, घट्ट मिठी मारून येतं  ..!!
 कितीही आवराव म्हटलं तरी ..!!
 तितकंच ते पसरत जातं ..!!

 आणि मग,
 पुन्हा त्या  कपाटाकडे पाहताना,उगाच वाटत.!!
 हे आठवांच बोचक , एवढं कधी जमा केलं ..!!
 क्षण क्षण जगताना , लक्षही नाही दिलं!!
 एवढ्याश्या कपाटात, सारं आयुष्य रीत केलं ..!!!
 काही वाईट जपलं , काही आनंद देऊन गेलं..!
 कुठे क्षणभर विश्रांती ,तर कुठे रखरखत उन्ह दिलं ..!
 या आयुष्याने सार काही दिलं ..!!
 ज्यात हे मन आणि त्या मनात आठवणींच ..!!
 एक छोटंसं कपाट त्याने दिलं ...!!" 

 ✍️©योगेश खजानदार 

*ALL RIGHTS RESERVED*

READ MORE

असे कसे हे !! Love POEM

वाट ती तुझ्या येण्याची!! आता पाहवत नाही !! क्षणात यावे तुझ्या जवळ!! पण ते शक्य होत नाही !! सांग काय…
Read More

एक आठवण ती!!!

Photo by @thiszun (follow me on IG, FB) on Pexels.com विसरून जावी , पण ओठांवर आहे !!पुसून टाकावी …
Read More

संवाद ..!

“हल्ली तुझ्यात नी माझ्यात !वादच होत नाहीत !!कारण, हल्ली तुझ्यात नी माझ्यातसंवादच होत नाहीत !! ओळख…
Read More

जुन्या पानावरती!!

नकळत जुन्या पानावरती, भेट तुझी झाली!सुकून गेल्या गुलाबाची, पाकळी एक मिळाली!पुसटश्या त्या सांजवेळी, ओ…
Read More

सांजवेळ

ती झुळूक उगा सांजवेळी मला हरवून जाते मावळतीच्या सुर्यासवे एक गीत गाते त्या परतीच्या पाखरांची …
Read More

बावरे मन ..✍️

“कळावे कसे मनास आतातू आता पुन्हा येणार नाहीससांगितले तरी त्या वेड्या मनासते खरं केव्हाच वाटणार नाही …
Read More

पाऊस आठवांचा..!

इथे जराशी थांब सखे आठवांचा पाऊस पडूदे..!! चिंब भिजावे तू ,चिंब भिजावे मी थोडी वाट ती भिजूदे ..!!…
Read More

हळुवार क्षणात..✍️

अगदी रोजच भांडण व्हावं !! अस कधीच वाटलं नाही पण खूप दिवसांनी एकदा व्हावं अस मात्र उगाच वाटतं राहत…
Read More

शब्द माझे ..✍️

“लिहिल्या कित्येक शब्दांनी मलाच बोल लावले आहेत माझ्या मनातल्या तुझ्या ते प्रेमात नकळत पडले आहेत…
Read More

तुझ्या आठवणीत ..!✍️

असं नाही की तुझी आठवण येत नाही पण आता तुझ्या आठवणीत मी रमतही नाही समजावतो या मनास आता पण ते ऐकत ना…
Read More

तो पाऊस ..!!✍

“तो पाऊस आणि ती खिडकी मला खूप काही बोलतात आठवणींच्या कित्येक थेंबात मला चिंब भिजवून जातात कधी अगदी …
Read More

मन

माझ्या मनाच्या तिथे एक तुझी आठवण सखे गोड आहे कधी अल्लड एक हसू तुझे कधी उगाच रागावणे आहे…
Read More

3 thoughts on “कपाट (मनाचं)”

  1. धन्यवाद ..🙏🙏

आपल्या प्रतिक्रिया नक्की कळवा