द्वंद्व (कथा भाग ४)

भाग ४ “हे कोणतं स्वप्न आहे !! काहीच कळत नाही!! सायली मला सोडून जावी आणि तिला थांबवण्याचा एवढा प्रयत्न मी करावा ?? तिचा तो चेहरा…

द्वंद्व (कथा भाग ३)

भाग ३ विशालच्या खोलीतून बाहेर येताच आईच्या डोळ्यातून अश्रू वाहू लागले. जणू ते तिला खूप काही बोलत होते. रात्रभर ती अंगणातल्या खुर्चीवर बसून राहिली. विशाल…

द्वंद्व (कथा भाग २)

भाग २ समोरच खुर्चीवर बसलेल्या आईने सायली खोलीतून बाहेर येताच प्रश्न विचारला.”सायली!! चाललीस ??””हो आई !! येते मी !! सर आपल्या कामात गुंग झालेत !!…

द्वंद्व !(कथा भाग १)

भाग १ प्रिय पायल, प्रत्येक क्षणात जेव्हा आपण आपल्या माणसाला शोधायला लागतो ना तेव्हा त्याचं नसण मनाला खूप वेदना देत. आज पुरती दोन वर्ष झाली…

दृष्टी (कथा भाग ५) शेवट भाग.

शेवट भाग “क्षण न क्षण आता दृष्टीच्या विचारात जात होता. क्षितिज हताश होऊन आपल्या खोलीत बसला होता. रात्र सरून दिवस उजाडला होता पण त्याच भान…

दृष्टी (कथा भाग ४)

भाग ४ “दृष्टीला उद्या घरी आणायचं या विचारात रात्र निघून गेली. नव्या दिवसाने नवी दिशा या आयुष्याला दिली. क्षितिज आज नेहमी पेक्षा जरा लवकरच उठला…

दृष्टी (कथा भाग ३) || MARATHI LOVE STORIES ||

भाग ३ क्षितिज खोलीतून लगबगीने बाहेर येतो. कारची चावी शोधू लागतो. त्याची ही लगबग आईच्या लक्षात येते. आई विचारते.”काय झालं क्षितिज ??”क्षितिज गडबडीत बोलतो.”आई दृष्टी…

दृष्टी (कथा भाग २) || MARATHI KATHA ||

भाग २ घरी पोहचताच क्षितिजने दृष्टीला फोन लावलेला असतो.”बोल ना क्षितिज !! पोहचला तू घरी ??””हो !! आत्ताच आलो !! ” क्षितिज आपल्या खोलीत येत…

दृष्टी (कथा भाग १) || PREM KATHA ||

भाग १ “त्या डोंगराच्या पलीकडे सूर्य आता हळूहळू मावळतो आहे आणि त्या तिथे पलीकडे छोट्या टेकडीवर इवले इवले दिवे दिसत आहेत. बहुतेक तिथे छोटी वाडी…

1 2 3 4 10