दोन श्वास || A Short MARATHI Heart Touching Story ||

“खिडकी मधुन येणारा वारा आठवणीचा गंध सोबत घेऊन येत होता. ती पलंगावर हतबल होऊन झोपली होती आणि तो तिच्या जवळच बसुन होता. शेवटच्या क्षणी तिला…

सांजभेट || Cute Heart Touching love stories ||

तुला आठवतात ते दिवस जेव्हा आपण खुप बोलायचो. पण त्यावेळी नेमकं बोलण्याच साधन कमी पडायचं. मोबाईलला बॅलेन्स नाही, रोजचे मेसेज संपले अशा कित्येक कारणांनी आपलं…

शब्द की भावना || MARATHI STORIES ||

“दादा !!” रामा ने हाक मारली. “कोण आहे रे!!””दादा !! तुम्हाला भेटायला कोणी तरी आलय बाहेर?!!””बर थांब!! आलो मी !!बसा म्हणं !!”कोण आलं आहे. पहायला सुहास…

काॅफी || COFFEE MARATHI KATHA ||

खुप दिवसांनी प्रिया आपल्या जुन्या मैत्रिणीला भेटतं होती. तिच्याशी मनसोक्त गप्पा मारण्यात स्वतःला ती हरवली होती. ते काॅलेज, तो काॅलेजचा कट्टा आणि ती धमाल यात…

लक्ष्मी|| LAKSHMI MARATHI STORY ||

“कोण आहे?””दादा मीच आहे!!””का रे सदा? काय काम काढलं सकाळ सकाळ?””पत्र द्यायच होतं तुमचं, कालच पोस्टमन देऊन गेलाय माझ्याकडे! “”बर बर दे इकडे! ! “”दादा कोणाच आहे…

भेट || BHET SHORT MARATHI STORY ||

ती शेवटची संध्याकाळ तिच्या सवेत घालवायची मला संधी मिळत होती. ती होती , मी होतो , आणि समोर खळखळ करणारा तो समुद्र. खुप काही मला…

मनातलं प्रेम || LOVE STORIES ||

तिने त्याला सहजच मेसेज केला . त्याने तो पाहुन काहीच रिप्लाय न करता मोबाईल ठेवुन दिला. 5 मिनिटांनी पुन्हा मेसज तिचाच आला.”अरे खुप बोर होतय…

1 8 9 10