शर्यत कथा भाग ८ || Sharyat Story Part 8 ||

शर्यत कथा भाग ८ पाहता पाहता शर्यतीचा दिवस उजाडला. सखा सकाळी उठून सगळं आवरू लागला. शांता कशीतरी उठण्याचा प्रयत्न करत होती. पण तिला उठताच येत…

शर्यत (कथा भाग ७) || Sharyat Story Part 7 ||

भाग ७ सखा दरवाजात येताच त्याला शांताच्या खोकण्याचा आवाज आला. तो लगेच आता पळत गेला. शांता सारखं खोकत होती, तो पटकन तिला पाण्याचा तांब्या देत…

शर्यत (कथा भाग ६) || Sharyat STORY PART 6 ||

भाग ६ रात्रभर शांता मध्ये मध्ये झोपेतून उठत होती. तिला मध्येच खोकला येत होता . सखाला तिच्या आजाराबद्दल काळजी वाटू लागली होती. पण तरीही तो…

शर्यत ( कथा भाग ५) || Sharyat katha bhag 5 ||

भाग ५ सखा भरभर घराकडे निघाला. त्याला कधी एकदा सगळं शांताला सांगेन अस झाल होतं.”शांता ऐकून खुषच होईल !! साहेबांनी एवढा मोठा विश्वास दाखवला माझ्यावर…

शर्यत (कथा भाग ४ ) || Sharyat katha bhag 4 ||

भाग ४ सखा कित्येक दिवस दुकानाकडे गेलाच नाही. त्याच्या मनात सारखं जाण्याचा विचार येतही होता पण त्याला काय करावं सुचतच नव्हतं. पुन्हा त्या शिरपाने मारलं…

शर्यत (कथा भाग ३) || Sharyat Marathi Story ||

भाग ३ सखा धावत धावत पुन्हा सुतारवाडीला आला. दुकानात आतमध्ये जाणार तेवढ्यात त्याला जोरजोरात कोणीतरी बोलण्याचा आवाज आला. आप्पांना कोणीतरी भांडत होत हे कळायला त्याला…

शर्यत (कथा भाग २) ||Marathi Stories ||

भाग २ आप्पा लगबगीने साहेबांच्या घरी पोहचले. आज नेहमीपेक्षा जरा उशीरच झाला होता त्यांना. साहेबांचं घर म्हणजे जणू एक महालच होता. आप्पा मुख्य दरवाज्यातून आत…

शर्यत !! (कथा भाग १) || MARATHI STORIES || KATHA ||

भाग १ ” जमिनीवर पडलेल्या प्रत्येक अन्नाचा कण मला डोंगरा एवढा मोठा का वाटतो ?? आणि त्याला उचलण्यासाठी माझी ती एवढी धडपड का असेल ??…

द्वंद्व (कथा भाग ५) शेवट भाग

भाग ५ “या चारही दिशा मला माझ्या सायली जवळ घेऊन जातील का ?? पण ती कुठे आहे हे कसे कळणार !! तिच्या घरी एकदा जाऊन…

1 2 3 10