सख्या तुझी ही ओढ अनामिक, मज का उगा छळते !!
तुझ्या असण्याची जाणीव मला, क्षणाक्षणात देते !!

बरसतात कित्येक सरी, चिंब मी भिजते !!
भिजल्या त्या मिठीत माझ्या, उगा तुला शोधते !!

सांग कसे समजावू मना, ना कोणा ऐकते !!
कोऱ्या कागदावर सहज ते , चित्र तुझे रेखाटते !!

बहरून गेल्या वेलीस का ?? उगा ते सांगते !!
तुझ्या गंधात गंध मिसळून, जणू ते दरवळते !!

वेड्या मना उगा ते बोलणे, ना कोणा पाहते !!
तुझ्या आठवांच्या जगात का जणू, सहज मी हरवते !!

असे कसे हे अबोल प्रेम ,तुलाच न कळते !!
तुझ्याचसाठी लिहिली कविता, तुलाच न बोलते !! 

येशील परतून पुन्हा त्या वाटेवर, वाट तुझी पाहते !!
तुझ्या येण्याची ओढ ती अनामिक, मज का उगा छळते !!

✍️© शब्दगंध (योगेश खजानदार)

READ MORE

beach boats coast coastal

असे कसे हे || Love POEM ||

वाट ती तुझ्या येण्याची!! आता पाहवत नाही !! क्षणात यावे तुझ्या जवळ!! पण ते शक्य होत नाही !! सांग काय…

Read More

तो पाऊस || PAUS MARATHI KAVITA ||

“तो पाऊस आणि ती खिडकी मला खूप काही बोलतात आठवणींच्या कित्येक थेंबात मला चिंब भिजवून जातात कधी अगदी …

Read More

मिठीत माझ्या || MITHIT MAJHYA ||

आज शब्दांतुन तिला आठवतांना ती समोरच असते माझ्या कधी विरहात तर कधी प्रेमात रोजच सोबत असते माझ्या …

Read More

गीत || GEET || KAVITA || LOVE ||

गीत ते गुणगुणावे त्यात तु मझ का दिसे शब्द हे असे तयाचे मनात माझ्या बोलते असे तु राहावी जवळ तेव्हा स…

Read More

आपल्या प्रतिक्रिया नक्की कळवा

Scroll Up