"नकळत साऱ्या भावनांचे
 ओझे आज का झाले
 काही चेहरे ओळखीचे त्यात
 काही अनोळखी का निघाले!!

बोलल्या भावना मनाशी तेव्हा
 सारे गुपित उघडे का झाले
 क्षणभर सोबती हसवून जाता
 आपलेच का रडवून गेले!!

शोधले खूप उगाच स्वतःस
 अखेर ते शून्य का झाले
 साथ आयुष्भर देणारे त्यास
 मधेच का सोडून गेले!!

क्षणभर हसून पाहिले असता
 मन थोडे शांत का झाले
 अचानक अनोळखी कोणी मग
 आठवणी देऊन का गेले!!

हा भार पेलवत उगाच मग
 मन बोलते का झाले
 भावनांशी खेळ कसला 
 स्वतःस रडवून का गेले!!

उरल्या थोड्या क्षणात आता
 मोकळे ते का झाले
 सारा भार मनास देऊन
 हलके ते का झाले!!

नकळत साऱ्या भावनांचे
 ओझे आज का झाले!!!!"
✍️©योगेश खजानदार

READ MORE

सत्य ..!! satya Marathi Poem ||

मी बंदिस्त आणि शांत जरी माझ्या मनाची शांती अटळ आहे या बंधांचे आज जणु खूप तुझ्यावर उपकार आहे हसू…
Read More

एकदा || EKDA || LOVE || POEM ||

बघ एकदा माझ्याकडे तो मीच आहे तुझ्या पासुन दुर तो आज ही तुझाच आहे तु विसरली अशील ते मी तिथेच जगत…
Read More

मन माझ || AVYAKT PREM KAVITA ||

मन माझ आजही तुलाच का बोलत तुटलेल्या नात्याला जोड का म्हणत नको विरह तुझा सोबत तुझी मागत…
Read More

मार्ग || MARG MARATHI KAVITA ||

शोधावी ती माणसं जी स्वप्नांशी झुंजत असतात झोपलेल्या उगाच पाहत वेळ वाया घालवू नये…
Read More

मन || MANATALYA KAVITA ||

शब्दांची गरज नाहीये नातं समजण्या साठी भावना महत्वाची समजलं तर आकाश छोटे सामावले तर जगही कमी पडेल…
Read More

बलात्कार || BALATKAR MARATHI POEM

सुरुवात होती या जगात माझी चूक नी बरोबर काही माहीत नव्हते माणुसकीच्या बुरख्यात येऊन राक्षस मला दिस…
Read More

मातृदिन || MATRUDIN || POEMS || MARATHI ||

शब्द नाहीत सांगायला आई शब्दात सर्वस्व माया , करुना, दया तुझी कित्येक रूप मझ घडविले तु हे संसार दाखव…
Read More

Comments are closed.

Scroll Up