"न मी उरले माझ्यात आता
 तुझ्यात जरा शोधशील का ..??
 भाव या मनीचे माझ्या तू
 नकळत आज ओळखशील का .??

 तुझ्याच वेड्या स्वप्नात रमले
 तिथे मला तू भेटशील का ..??
 अलगद या हृदयात तुझ्या तू
 मला सामावून घेशील का ..??

 पाऊलवाट ओळखीची एक
 सोबत माझी होशील का ..?
 कधी मावळती होताना मग
 मला जवळ करशील का..??

 हळूवार स्पर्श होताच तुझा
 माझे लाजणे पाहशील का ..??
 माझ्या डोळ्यात तुझ्या प्रेमाची
 ओढ तुला कळेल का ..??

 चांदणे पांघरूण येताना मग
 रात्र तुझ ती बोलेल का ..??
 माझ्या मनाच्या कोपऱ्यात तुला
 तुझेच चित्र दिसेल का ..??

 प्रत्येक श्वास बोलला काही
 तू काही ऐकले का .??
 हवी एक तुझीच साथ मला
 एवढे वचन देशील का ..??"

 ✍️©योगेश खजानदार

*ALL RIGHTS RESERVED*

READ MORE

क्या सोच रहा है तु …

सोच रहा है तु क्या करना है सवाल में उलझे क्या जवाब है जिना है बेबस बंद जैसे कमरा है या फिर जिन…
Read More

आवाज || AAWAZ MARATHI KAVITA ||

आवाज आता दबुन गेला शक्ती आता संपुन गेली वाईटाच्या मार्गावर अखेर माणुसकी ही मरुन गेली कोणी कोणाला ब…
Read More

बालपण || BALGIT || POEMS ||

आभाळात आले पाहुणे फार ढगांची झाली गर्दी छान पाऊस दादांनी भिजवले रान रानात साचले पाणी फार मित्रां…
Read More

मैत्रीण || MAITRIN MARATHI KAVITA ||

निखळ मैत्री तुझी नी माझी खुप काही तु सांगतेस तुझ्या मनातल्या भावना अलगत का तु बोलतेस कधी असतेस त…
Read More

मैत्री || FRIENDSHIP || MARATHI POEM ||

तुझी आणि माझी मैत्री समुद्रातील लाट जणु प्रत्येक क्षण जगताना आनंदाने उसळणारी तुझी आणि माझी मैत्र…
Read More

राख || RAKH || MARATHI POEM ||

“सांभाळला तो पैसा न जपली ती नाती स्वार्थ आणि अहंकार ठणकावून बोलती निकामी तो पैसा शब्द हेच सोबती…
Read More

Comments are closed.

Scroll Up