"एक आभास मनाला
तु पुन्हा मझ दिसताना
पाहुनही मझ न पहाताना ..एक तु!!

तुझ पापण्यात भरताना
नजरेतूनी पहाताना
पुन्हा का हवीशी.. एक तु!!

राहून आठवणींत
एक जागा ह्रदयात
अश्रुतही दिसताना .. एक तु!!

तु शब्द की निशब्द
सत्य की एक स्वप्न
अबोल या कवितेत .. एक तु!!"

✍️ योगेश

*ALL RIGHTS RESERVED*

READ MORE

असे कसे हे !! Love POEM

वाट ती तुझ्या येण्याची!! आता पाहवत नाही !! क्षणात यावे तुझ्या जवळ!! पण ते शक्य होत नाही !! सांग काय…
Read More

द्वंद्व (कथा भाग ४)

विशालच स्वतःतच मग्न राहणं. सदाला पुन्हा पुन्हा नकळत सायलीबद्दल विचारणं, आईला विशालच्या वागण्याचं नवल…
Read More

1 thought on “एक तु || EK TU LOVE POEM ||”

 1. sayali

  तु ओळखुनही
  न ओळखलेली
  पाहुनही न पाहलेली
  एक ती….

  तुझी असुनही तु
  नाकरलेली
  एक ती…

  तुझ्या आसवातुनी
  झर्यासम वाहणारी
  एक ती…

  स्वप्न नव्हे ती सत्यात
  तुझ्या ही नखळत
  तुझीच झालेली
  एक ती…

  तुझ्याविना अधुरी नि एकटी
  प्रवास करणारी
  एक ती….

  तु येनार नाहीस माहीत असुनही
  आशेचा दिवा तेवत ठेवणारी
  मजबुर पण कमजोर नाही ती…

  …. i just tried to write another side of dis poem….

आपल्या प्रतिक्रिया नक्की कळवा