"त्या वार्‍यानेही तुला छळावे
 सतत तुझे केस उडावे
 तु त्यास पुन्हा सावरावे
 तरी तो ऐकत नाही ना!!

 बघुन एकदा तुला जावे
 पुन्हा पुन्हा परतुन यावे
 तरी त्या पानांस आज
 करमत नाही ना!!

 सांग सखे फुलास आज तु
 हसले का ते बघ नीट तु
 समोर तु येताच त्याच्या
 ते प्रेमात तर पडले नाही ना!!

 कसे हे घुटमळने फुलपाखराचे
 सतत वेड तुला पाहण्याचे
 तुझ्या जवळ येऊन ते
 काही बोलले तर नाही ना!!

 ही सांजवेळ बघते काय ती
 ही मावळती लाजते का ती
 थांबलेल्या त्या क्षणात आज
 ती तुला साठवत तर नाही ना!!

 तुलाच पाहुन हसताना ती
 तुझ्याच जवळ असताना ती
 माझ्याच मिठीत तुला पाहुन
 ती रात्र झोपली तर नाही ना..!!"

 -योगेश खजानदार

*ALL RIGHTS RESERVED*

READ MORE

एक आठवण ती!!!

Photo by @thiszun (follow me on IG, FB) on Pexels.com विसरून जावी , पण ओठांवर आहे !!पुसून टाकावी …
Read More

जुन्या पानावरती!!

नकळत जुन्या पानावरती, भेट तुझी झाली!सुकून गेल्या गुलाबाची, पाकळी एक मिळाली!पुसटश्या त्या सांजवेळी, ओ…
Read More

सांजवेळ

ती झुळूक उगा सांजवेळी मला हरवून जाते मावळतीच्या सुर्यासवे एक गीत गाते त्या परतीच्या पाखरांची …
Read More

आई बाबा .. || Aai Baba Marathi Poem!!

आई तुळशी समोरचा दिवा असते बाबा त्याचा मंद प्रकाश असतात आई अंगणातील रांगोळी असते बाबा त्या रांगोळीतला…
Read More

बाबा …👨‍👧‍👦

उसवलेला तो धागा कपड्यांचा कधी मला तू दिसुच दिला नाही मला नेहमीच नवीन कपडे घेतले पण स्वतःसाठी एकही…
Read More

शब्द माझे ..✍️

“लिहिल्या कित्येक शब्दांनी मलाच बोल लावले आहेत माझ्या मनातल्या तुझ्या ते प्रेमात नकळत पडले आहेत…
Read More

तुझ्या आठवणीत ..!✍️

असं नाही की तुझी आठवण येत नाही पण आता तुझ्या आठवणीत मी रमतही नाही समजावतो या मनास आता पण ते ऐकत ना…
Read More

बाबा ..!! Father’s day..

तुमच्या बद्दल लिहिताना कित्येक विचार येतात बाबा आणि प्रत्येक शब्द मला कित्येक भाव सांगतात…
Read More

माझी आई || MAJHI AAI || MARATHI POEM ||

अथांग भरलेल्या सागराचे कोणी मोजेल का पाणी त्या सम माझ्या आईचे प्रेम नजरेत दिसते आकाश सारे सामावू…
Read More

आठवतं तुला..?

आठवत तुला? तू एकदा भेटायचं म्हटली होतीस मनातल काही सांगायचं म्हटली होतीस पण तेव्हाही तू अबोलच राह…
Read More

आई बाबा || Aai BABA

आई तुळशी समोरचा दिवा असते बाबा त्याचा मंद प्रकाश असतात आई अंगणातील रांगोळी असते बाबा त्या रांगोळी…
Read More

आपल्या प्रतिक्रिया नक्की कळवा