एक तु || EK TU MARATHI KAVITA ||

"कसे सांगु तुला
 माझ्या मनातील तु!!
 या शब्दा सवे सखे
 गीत गातेस तु!!
 
 मी पाहता तुला
 अबोल होतेस तु!!
 मी बोलता तुला
 गोड हसतेस तु!!
 
 त्या सांज वेळी
 जवळ असतेस तु!!
 त्या चांदण्या मध्ये
 मला भेटतेस तु!!

 एकांतात माझ्या 
 सोबत असतेस तु!!
 आठवणीच्या गर्दी मध्ये
 हरवुन मज जातेस तु!!
 
 मनात सतत माझ्या
 गुणगुणते एक तु!!
 या शब्दांन सवे सखे
 गीत गातेस तु!!"

 योगेश खजानदार 

*ALL RIGHTS RESERVED*

READ MORE

Next Post

प्रेम || SAD || LOVE || POEMS || MARATHI ||

Thu Sep 15 , 2016
"म्हणतात तरी अस प्रेम हे खुप छान असत छोट्या छोट्या गोष्टीत ते सतत हव असत कधी आईच्या मायेत लपलेल ते असत कधी प्रेयसीच्या रागात दडलेल ते असत