एक कविता || POEM || LOVE ||

"आज अचानक मला,
 आठवणीचे तरंग दिसले!!
 प्रवासातील आपण दोघे,
 आज मी एकटीच दिसले!!

 दुरावलास तु नकळत,
 व्यर्थ ते कारण दिसले!!
 कळता मझ चुक ही,
 किती हे काळ दिसले!!

 आज ही तु अधुरा,
 मझ मी अधुरी दिसले!!
 अमाप प्रेम हे मनी,
 आज हे डोळ्यात दिसले!!

 मझ मी न राहीले,
 तुझेच रूप दिसले!!
 प्रवासातील आपण दोघे,
 आज मी एकटीच दिसले!!"

 -योगेश खजानदार 

*ALL RIGHTS RESERVED*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *