"एकदा वेलीवरची कळी
 उगाच रुसुन बसली!!
 काही केल्या कळेना
 फुगून का ती बसली!!

 बोलत नव्हती कोणाला
 पाना मागे लपुन बसली!!
 हसत नव्हती कशाला
 अबोल होऊन बसली!!

 सांग तरी काय झाले
 का रुसुन बसली!!
 बोलना आता एकदा तरी
 कशासाठी फुगुन बसली!!

 काही केल्या बोलेच ना
 पंचाईतच होऊन बसली!!
 कशी उमलेल ही कळी
 चिंताच होऊन बसली!!

 पाने , कळ्या , वेलीवरची
 सगळे मनवुन बसली!!
 काही केल्या हसेच ना
 उगाच रडत बसली!!

 वेलीवरची ती कळी
 एकटीच जाऊन बसली
 पण काही केल्या कळेना
 रुसुन का ती बसली … !!"
 योगेश खजानदार 

*ALL RIGHTS RESERVED*

READ MORE

एक आठवण ती!!!

Photo by @thiszun (follow me on IG, FB) on Pexels.com विसरून जावी , पण ओठांवर आहे !!पुसून टाकावी …
Read More

जुन्या पानावरती!!

नकळत जुन्या पानावरती, भेट तुझी झाली!सुकून गेल्या गुलाबाची, पाकळी एक मिळाली!पुसटश्या त्या सांजवेळी, ओ…
Read More

2 thoughts on “एक कळी… !! || EK KALI MARATHI KAVITA ||”

 1. saya

  अप्रतिम…

आपल्या प्रतिक्रिया नक्की कळवा