"हवी होती साथ
 पण सोबती कोण??
 वाट पाहुनी!!
 शेवटी एकांत!!

 डोळ्यात अश्रु
 का केला हट्ट??
 मनी प्रश्न!!
 शेवटी एकांत!!

 सोबती आज
 आठवणींचे गीत??
 मन आज गाते!!
 शेवटी एकांत!!"

 - योगेश खजानदार 

*ALL RIGHTS RESERVED*
Share This:
आणखी वाचा:  सुर्यास्त...!! || SURYAST MARATHI POEM ||