"धुंद हे सांज वारे
 छळते तुला का सांग ना?
 का असे की कोण दिसे
 एकदा तु सांग ना!!

 डोळ्यात हे भाव जणु
 विरह हा तो कोणता??
 भावनेस शब्द दे
 एकदा तु सांग ना!!

 मावळतीस सुर्य तो
 अंधार मनी का दाटला??
 का घुसमट ही मनाची
 एकदा तु सांग ना!!

 बोलते हे सांज वारे
 दुरच्या आपुल्या कुणा??
 ओढ ती का अनावर
 एकदा तु सांग ना!!"

 योगेश खजानदार 

*ALL RIGHTS RESERVED*

READ MORE

मन आणि मी ||MARATHI CHAROLI||

कधी मन हे बावरे हरवून जाते तुझ्याकडे मिटुन पापणी ओली ती चित्रं तुझे रेखाटते पुन्हा तुझ पहाण्यास डोळे…
Read More

गीत || GEET || KAVITA || LOVE ||

गीत ते गुणगुणावे त्यात तु मझ का दिसे शब्द हे असे तयाचे मनात माझ्या बोलते असे तु राहावी जवळ तेव्हा स…
Read More
Scroll Up