"आवाज आता दबुन गेला
  शक्ती आता संपुन गेली!!
 वाईटाच्या मार्गावर अखेर
 माणुसकी ही मरुन गेली!!

 कोणी कोणाला बोलायचं नाही
 अत्याचाराशी लढायचं नाही!!
 निर्दोष लोकं फुकट मेली
 गुन्हेगार इथे सुटुन गेली!!

 पराक्रमाची गोष्ट खरी
 पुस्तकात ती लिहुन गेली!!
 थोर पुरुषांचे पुतळे बांधुन
 जात इथे वाटुन गेली!!

 पैशाची ही दुनिया खरी
 जगास सार्‍या विकुन गेली!!
 विश्वास जणु मोती मनाचा
 कवडी मोल लुटून गेली!!

 राहिले शेवटी काय इथे
 वाट ती भरकटून गेली!!
 वाईटाच्या मार्गावर अखेर
 माणुसकी ही मरुन गेली!!"
 :योगेश खजानदार

*ALL RIGHTS RESERVED*

READ MORE

आई बाबा .. || Aai Baba Marathi Poem!!

आई तुळशी समोरचा दिवा असते बाबा त्याचा मंद प्रकाश असतात आई अंगणातील रांगोळी असते बाबा त्या रांगोळीतला…
Read More

बाबा || BABA || KAVITA MARATHI ||

उसवलेला तो धागा कपड्यांचा कधी मला तू दिसुच दिला नाही मला नेहमीच नवीन कपडे घेतले पण स्वतःसाठी एकही…
Read More
Scroll Up

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

कथा कविता आणि बरंच काही!! will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.