"आवाज आता दबुन गेला
  शक्ती आता संपुन गेली!!
 वाईटाच्या मार्गावर अखेर
 माणुसकी ही मरुन गेली!!

 कोणी कोणाला बोलायचं नाही
 अत्याचाराशी लढायचं नाही!!
 निर्दोष लोकं फुकट मेली
 गुन्हेगार इथे सुटुन गेली!!

 पराक्रमाची गोष्ट खरी
 पुस्तकात ती लिहुन गेली!!
 थोर पुरुषांचे पुतळे बांधुन
 जात इथे वाटुन गेली!!

 पैशाची ही दुनिया खरी
 जगास सार्‍या विकुन गेली!!
 विश्वास जणु मोती मनाचा
 कवडी मोल लुटून गेली!!

 राहिले शेवटी काय इथे
 वाट ती भरकटून गेली!!
 वाईटाच्या मार्गावर अखेर
 माणुसकी ही मरुन गेली!!"
 :योगेश खजानदार

*ALL RIGHTS RESERVED*

READ MORE

असावी एक वेगळी वाट !!!

“असावी एक वेगळी वाट, आयुष्य जगण्यासाठी !! रोजच जगणं यातून काही , वेगळं पाहण्यासाठी!! कधी बहरावी वेल…
Read More

आई बाबा .. || Aai Baba Marathi Poem!!

आई तुळशी समोरचा दिवा असते बाबा त्याचा मंद प्रकाश असतात आई अंगणातील रांगोळी असते बाबा त्या रांगोळीतला…
Read More

बाबा …👨‍👧‍👦

उसवलेला तो धागा कपड्यांचा कधी मला तू दिसुच दिला नाही मला नेहमीच नवीन कपडे घेतले पण स्वतःसाठी एकही…
Read More

अश्रुसवे..✍️

अश्रुसवे उगाच बोलता शब्दही का भिजून गेले आठवणीतल्या तुला पाहता हळूच मग ते विरून गेले…
Read More

आपल्या प्रतिक्रिया नक्की कळवा