"धुंध त्या सांजवेळी
 मन सैरभैर फिरत!!
 आठवणींना वाट मिळे
 डोळ्यात दिसत!!
 तु आहेस ही जाणीव
 तु नाहीस हा भास
 मनही हल्ली गंमत करत!!
 तु येशील म्हणून
 वाट पाहत असत!!
 माझच हे मन
 नाव तुझच असत!!
 सांग या वेड्या मना
 जगन असच असत!!
 ओढ आयुष्यभराची
 प्रेम दोन क्षणांच असत!!
 धुंध त्या सांजवेळी
 मन सैरभैर फिरत!!"

 -योगेश खजानदार

*ALL RIGHTS RESERVED*

READ MORE

तुझे रुसणे || LOVE POEM ||

न कळावे मनाला काही तुझे हे भाव सखे तु रुसताना ओठांवरती हळुवार ते एक हास्य दिसे कसे समजावे डोळ्या…
Read More

प्रेम || SAD MARATHI POEMS ||

ती रुसल्यावर कधी मी खुप तिला मनवायचो पण मी रुसलेलो कधी तिला कळालेच नाही वाट हरवुन जाता तिने पुन…
Read More

अबोल मी || ABOL MI || MARATHI KAVITA ||

कधी कधी वाटतं अबोल होऊन रहावं तुझ्याकडे पहात नुसत तुझ बोलन ऐकावं पापण्यांची उघडझाप न करता एकटक …
Read More

भावना || BHAVANA Marathi KAVITA ||

कधी हळुवार यावी कधी वादळा सारखी यावी प्रेमाची ही लाट आता सतत मनात का असावी? तु सोबत यावी ऐवढीच ओढ ल…
Read More

प्रेम || PREM KAVITA || LOVE ||

सतत तिच्या विचारात राहणं तिच्या साठी चार ओळी लिहणं लिहुनही ते तिलाच न कळनं यालाच प्रेम म्हणतात का…
Read More
Scroll Up