आठवण || AATHVAN MARATHI KAVITA ||

"धुंध त्या सांजवेळी
 मन सैरभैर फिरत!!
 आठवणींना वाट मिळे
 डोळ्यात दिसत!!
 तु आहेस ही जाणीव
 तु नाहीस हा भास
 मनही हल्ली गंमत करत!!
 तु येशील म्हणून
 वाट पाहत असत!!
 माझच हे मन
 नाव तुझच असत!!
 सांग या वेड्या मना
 जगन असच असत!!
 ओढ आयुष्यभराची
 प्रेम दोन क्षणांच असत!!
 धुंध त्या सांजवेळी
 मन सैरभैर फिरत!!"

 -योगेश खजानदार

*ALL RIGHTS RESERVED*

READ MORE

अबोल मी || ABOL MI || MARATHI KAVITA ||

कधी कधी वाटतं अबोल होऊन रहावं तुझ्याकडे पहात नुसत तुझ बोलन ऐकावं पापण्यांची उघडझाप न करता एकटक …
Read More

मनातील..! || MARATHI LOVE POEM ||

“तो ओठाचा स्पर्श अजुनही जाणवतो मला माथ्यावर तुझ्या भावना अबोल होऊन बोलल्या त्या मनावर माझीच तु आ…
Read More

प्रेम || SAD MARATHI POEMS ||

ती रुसल्यावर कधी मी खुप तिला मनवायचो पण मी रुसलेलो कधी तिला कळालेच नाही वाट हरवुन जाता तिने पुन…
Read More

नात || SAD MARATHI KAVITA ||

कधी मनात एकदा डोकावून पहावे नात्या मधले धागे जुळवून बघावे असतील रुसवे फुगवे बोलुन तरी पहावे घु…
Read More

Next Post

संहार

Wed Feb 25 , 2015
दुर्जनोंका संहार करू ना युही सहता रहू राह के पथ्थर वही ना युही देखता रहू सब्र की सीमा वही ना युही बैठा रहू