एक आठवण ती || AATHVAN MARATHI POEM ||

विसरून जावी , पण ओठांवर आहे !! पुसून टाकावी ,पण हृदयात आहे!! एक आठवण ती, तुझी सोबत आहे !! तुझ्या असण्याची, जाणीव एक आहे !!…

अव्यक्त प्रेम || AVYAKT PREM KAVITA ||

“नकळत जुळले बंध असे हे मनासही ते उमजेना !! नजरेच्या त्या भाषे मधूनी बोलल्या शिवाय राहिना!! कधी विरहात मी, कधी सोबत तू भेट अशी का…

कथा , कविता आणि बरंच काही …!! || KATHA KAVITA ||

कथा , कविता आणि बरंच काही …!! || KATHA KAVITA ||

जुन्या पानावरती || OLD MEMORIES || MARATHI POEM ||

नकळत जुन्या पानावरती, भेट तुझी झाली! सुकून गेल्या गुलाबाची, पाकळी एक मिळाली! पुसटश्या त्या सांजवेळी, ओढ तुझी लागली! कवितेतल्या त्या जगात मग, चिंब भिजत राहीली!!…

सांजवेळ || SANJVEL MARATHI POEM ||

ती झुळूक उगा सांजवेळी मला हरवून जाते!! मावळतीच्या सुर्यासवे एक गीत गाते!! त्या परतीच्या पाखरांची जणू ओढ पहाते!! ती झुळूक उगा सांजवेळी गंध पसरवून जाते!!…

क्षण || KSHAN MARATHI KAVITA ||

“बोलावंसं वाटलं तरी काय बोलावं , कधीच कळलं नाही!! समुद्राच्या लाटेने ते मन नकळत ओल केलं तरी मनास ते कधीच कळल नाही!! सारा भार त्या…

शब्द माझे || MARATHI STATUS ||

“लिहिल्या कित्येक शब्दांनी मलाच बोल लावले आहेत!! माझ्या मनातल्या तुझ्या ते प्रेमात नकळत पडले आहेत!! कधी हसले ओठांवर जेव्हा कागदास ते बोलले आहेत!! कित्येक गुपिते…

तुझ्या आठवणीत || MARATHI SUNDAR KAVITA ||

असं नाही की तुझी आठवण येत नाही!! पण आता तुझ्या आठवणीत मी रमतही नाही!! समजावतो या मनास आता पण ते ऐकत नाही!! क्षणभर तरी ते…

आठवतं तुला || SUNDAR MARATHI KAVITA ||

आठवत तुला? तू एकदा भेटायचं म्हटली होतीस!! मनातल काही सांगायचं म्हटली होतीस!! पण तेव्हाही तू अबोलच राहिली होतीस!! आणि माझ्या मनाला सगळं सांगून गेली होतीस!!…

1 2 3