"खरंच सांग एकदा
 आठवणी मिटता येतात!!
 वाळुवरच्या रेषां सारख्या
 सहज पुसता येतात!!

 विसरुन जाव म्हटलं
 तरी लाटां सारख्या येतात!!
 दुर्लक्ष करावे म्हटलं
 तरी मन ओले करतात!!

 सतत सोबत यांची
 गर्दीत ही असतात!!
 एकांतात साथ असते
 खुप सुंदर वाटतात!!

 कधी हळुच लहर येते
 मन सुखावून जातात!!
 कधी तडाखा लाटेचा
 अश्रू देवुन जातात!!

 मनाच्या या समुद्रात
 आठवणीच असतात!!
 भरती आणि ओहोटी
 सतत चालू असतात!!

 कधी वारे सुखाचे
 मनसोक्त आनंद लुटतात!!
 दुःखाच्या या वादळात
 कित्येक जहाज बुडतात!!

 खरंच सांग एकदा
 आठवणी मिटता येतात!!"

 -योगेश खजानदार

*ALL RIGHTS RESERVED*

READ MORE

सखी सोबती ती || Marathi Virah Kavita ||

सखी सोबती ती || Marathi Virah Kavita ||

साऱ्या नभात ती, रंग जणू उधळावी !! साऱ्या आयुष्याची, साथ ती व्हावी !! सावल्यात तेव्हा, कूठे ती शोधावी !! सावली…
मनातील प्रेम || PREM KAVITA || LOVE ||

मनातील प्रेम || PREM KAVITA || LOVE ||

मनातले सांगायचे कदाचित राहुन गेले असेनही पण डोळ्यातले भाव माझ्या तु वाचले नाहीस ना हात तुझा हातात घेऊन तुला थांबवायचे…
प्रेम ते || PREM TE LOVE POEM ||

प्रेम ते || PREM TE LOVE POEM ||

नभातील चंद्रास आज त्या चांदणीची साथ आहे तुझ्या सवे मी असताना मंद प्रकाशाची साथ आहे हात तुझा हातात घेऊन रात्र…
शोधु नकोस || SHODHU NAKOS || MARATHI ||

शोधु नकोस || SHODHU NAKOS || MARATHI ||

कदाचित आता मी पुन्हा तुला भेटणार ही नाही मनातल माझ्या कधी आता तुला सांगणारं ही नाही हसत माझ्या भावनांचा पाऊस…
मनातल प्रेम || LOVE POEMS || PREM KAVITA ||

मनातल प्रेम || LOVE POEMS || PREM KAVITA ||

मला काही ऐकायचंय तुला काही सांगायचंय मनातल्या प्रेमाला कुठे तरी बोलायचंय लाटां सोबत दुर जाताना डोंगराशी भेटायचंय आठवणींच्या नदीला समुद्राशी…
Scroll Up