हळुवार त्या पावसाच्या सरी
 कुठेतरी आजही तशाच आहेत!!
 तो ओलावा आणि त्या आठवणी
 आजही मनात कुठेतरी आहेत!!

 चिंब भिजलेले ते क्षण
 आजही पुन्हा भेटत आहेत!!
 पण त्या पावसात आज मला
 त्या सरी का शोधत आहेत!!

 हरवलो असेन मी कुठेतरी
 त्या प्रत्येक थेंबाशी बोलत आहेत!!
 माझेच मला मी न सापडावे
 इतके का ते मला अबोल आहेत!!

 पण तुझ्या असण्याचे ते आज
 सर्व काही सांगत आहेत!!
 प्रत्येक सरीत त्या आठवणी
 तुलाच का पहात आहेत!!

 हे मन माझे वेडे
 तुझेच भास होत आहेत!!
 प्रत्येक क्षणात चिंब भिजुन
 तुझ्याच आठवणीत रहात आहेत!!

 का अशा ह्या पावसाच्या सरी
 फक्त तुझ्याच आठवणी सांगत आहेत!!
 जणु तो ओलावा आणि त्या आठवणी
 चिंब पावसात भिजत आहेत!!

 ✍योगेश खजानदार

*ALL RIGHTS RESERVED*

READ MORE

माझे मन || VIRAH KAVITA || LOVE POEM ||

माझे मन का बोलते तु आहेस जवळ वार्‍यात मिसळून सर्वत्र दरवळत कधी शोधले तुला मी मावळतीच्या सावलीत …
Read More

तुझ्यात मी ..!! Tujyat Mi !!

समोर तु असताना तुझ्यात मी मिळून जाते तुझ्यासाठी कविता लिहिणारे ते ह्रदय ही निशब्द होऊन राहते शोधते …
Read More

तुझे रुसणे || LOVE POEM ||

न कळावे मनाला काही तुझे हे भाव सखे तु रुसताना ओठांवरती हळुवार ते एक हास्य दिसे कसे समजावे डोळ्या…
Read More

Comments are closed.

Scroll Up