मी विसरावे ते क्षण
 की पुन्हा समोर आज यावे!!
 सहज आठवणीने तेव्हा
 जुने ते पान उलटावे!!

 का सोबतीस तु
 मला येऊन भेटावे!!
 जुन्या त्या वाटेवरती
 साथ देत आज जावे!!

 कधी ओल्या पापण्या त्या
 अंधुक नजरेस व्हावे!!
 तुझ्या विरहाचे ते
 सारे दुख आज वाहुन जावे!!

 एक सोबत हवी तुझी
 नी हात हातात घ्यावे!!
 प्रेम माझ्या मनातले तेव्हा
 तुझ्या ह्रदयास आज सांगावे!!

 कळेल ना तुला ते माझे मन
 की पुन्हा पुन्हा ते सांगावे!!
 तुझ्या विरहात आज मी
 कीती तुला लिहावे!!

 हे प्रेम नी मन असे की
 तुझेच शब्द का व्हावे!!
 नी सहज आठवणीने तेव्हा
 जुने ते पान उलटावे ..!!

 -योगेश खजानदार

*ALL RIGHTS RESERVED*

READ MORE

मिठीत माझ्या || MITHIT MAJHYA ||

मिठीत माझ्या || MITHIT MAJHYA ||

आज शब्दांतुन तिला आठवतांना ती समोरच असते माझ्या कधी विरहात तर कधी प्रेमात रोजच सोबत असते माझ्या बरंच काही लिहिताना…
पाऊस आठवांचा || POEM IN MARATHI ||

पाऊस आठवांचा || POEM IN MARATHI ||

इथे जराशी थांब सखे आठवांचा पाऊस पडूदे..!! चिंब भिजावे तू ,चिंब भिजावे मी थोडी वाट ती भिजूदे ..!!
तो पाऊस || PAUS MARATHI KAVITA ||

तो पाऊस || PAUS MARATHI KAVITA ||

"तो पाऊस आणि ती खिडकी मला खूप काही बोलतात आठवणींच्या कित्येक थेंबात मला चिंब भिजवून जातात कधी अगदी मनसोक्त बरसून…
गीत || GEET || KAVITA || LOVE ||

गीत || GEET || KAVITA || LOVE ||

गीत ते गुणगुणावे त्यात तु मझ का दिसे शब्द हे असे तयाचे मनात माझ्या बोलते असे तु राहावी जवळ तेव्हा…
असे कसे हे || Love POEM ||

असे कसे हे || Love POEM ||

वाट ती तुझ्या येण्याची!! आता पाहवत नाही !! क्षणात यावे तुझ्या जवळ!! पण ते शक्य होत नाही !! सांग काय…
Scroll Up