असावी एक वेगळी वाट || POEMS ||

“असावी एक वेगळी वाट, आयुष्य जगण्यासाठी !! रोजच जगणं यातून काही , वेगळं पाहण्यासाठी!! कधी बहरावी वेल ती सुंदर, सुगंध दरवळण्यासाठी !! असावी एक गोड…

अश्रुसवे || ASHRU KAVITA MARATHI ||

“अश्रुसवे उगाच बोलता शब्दही का भिजून गेले आठवणीतल्या तुला पाहता हळूच मग ते विरून गेले!! समजावले मनास किती त्या तुझ्याच जगात हरवून गेले बोलले किती…

अखेरचे शब्द || AKHERCHE SHABD ||

“राहिले काहीच नसेन तेव्हा माझा तिरस्कार ही करू नकोस तुझ्या आठवणीतल्या कोपऱ्यात एक छोटी जागा मात्र ठेव!! वेडावला असेन धुंद वारा मुक्त झाल्या असतील भावना…

कोऱ्या कागदावर || KAGAD MARATHI POEM ||

“तासनतास कोऱ्या कागदावर तुझ्याचसाठी मी लिहावे कधी नकळत ते शब्दही तेव्हा तुझ्याच प्रेमात पडावे!! मी विसरून शोधतो तुला स्वप्नांच्या या जगात रहावे आणि सुराच्या सवे…