आपल्यास !! AAPALYAS

“या निर्जीव काठीचा आधार मला आता आहेच पण तुझ्या हातांचा आधार असावा एवढच वाटतं मला!! खुप खुप एकांतात असताना आठवणींचा खजिना भेटतोच पण माझ्या आपल्यांचा…