"काळाने खुप पानं बदलली
 पण आजही तु तशीच आहेस!!
 खरंच सांगु तुला एक
 तु आजही आठवणीत आहेस!!

 एकांतात चहा पिताना
 तु माझ्या ओठांवर आहेस!!
 कधी ह्दयात कधी मनात
 माझ्या क्षणात आहेस!!

 विसरुन गेलीस तुलाच तु
 स्वतःस तु शोधत आहेस!!
 माझ्यात तु शोध तुला
 श्वासात मी जपलं आहे!!

 डोळ्यांतुनी पाहताना
 ओढ तुझी दिसत आहे!!
 काळाची ही सर्व पाने
 तुझ विन व्यर्थच आहेत!!

 शब्दाविना खुप सांगतात
 हे अश्रूं मझ बोलत आहेत!!
 काळाने खुप पानं बदलली
 पण आजही तु तशीच आहे!!"
 
 ✍️योगेश

*ALL RIGHTS RESERVED*

READ MORE

असे कसे हे !! Love POEM

वाट ती तुझ्या येण्याची!! आता पाहवत नाही !! क्षणात यावे तुझ्या जवळ!! पण ते शक्य होत नाही !! सांग काय…
Read More

पाऊस आठवांचा..!

इथे जराशी थांब सखे आठवांचा पाऊस पडूदे..!! चिंब भिजावे तू ,चिंब भिजावे मी थोडी वाट ती भिजूदे ..!!…
Read More

एक लाट. !! EK LAAT

अलगद स्पर्श करून जाणारी समुद्राची ती एक लाट प्रत्येक वेळी नव्याने भेटणारी पाहात होती माझीच वाट…
Read More

स्वप्नातली परी..👸

न भेटली इथे न भेटली तिथे स्वप्नातल्या परी तुज पाहू तरी कुठे कधी शोधले तिथे कधी शोधले इथे सांग तुझा …
Read More

भास आभास . || MARATHI BHAYKATHA ||

मी मरूनही माझ्या मागे का लागलास तू ?? काहीच का कळतं नाहीये !! सोड मला!! जा !! निघून जा इथून ..!! ” त…
Read More

आपल्या प्रतिक्रिया नक्की कळवा