आईबद्दल कितीही लिहिलं तरी ते कमीच आहे.  अस म्हणतात देवाचं दुसरं रुप म्हणजे आई … आई फक्त तुझ्याचसाठी ….

"आई, खरचं तुझी मला आठवण येते!!

 तु भरवलेल्या घासाची
 तुझ्या प्रेमळ शब्दाची
 तु गोंजारलेल्या हातांची,
 आई, खरचं आठवण येते!!!

 तु कधी रुसत होती
 तु कधी रागवत होतीस
 तुझ्या त्या प्रेमाची
 आई, खरचं आठवण येते!!

 तुच घडवले मला
 तुझेच हे संस्कार
 यशाच्या शिखरावरही
 आई, खरचं तुझी आठवण येते!!

 तुझी माया खरंच कळत नाही
 तुझे रागावणे आणि प्रेम
 यातला फरकंच कळत नाही
 तुझ्या आठवणीने
 क्षणोक्षणी येते भरुन मन
 तुझ्या मायेचे
 कधीच उपकार फेडु शकत नाही!!

 म्हणुनच आई, खरचं तुझी मला खुप आठवण येते …!!!"

 ✍योगेश

*ALL RIGHTS RESERVED*
SHARE