"मायेच घर म्हणजे आई!!
 अंधारातील दिवा म्हणजे आई!!
 किती समजाव या शब्दाला
 सार विश्व म्हणजे आई!!

 चुकल ते समजावणारी आई!!
 योग्य मार्ग दाखवणारी आई!!
 आपल्या ध्येयाकडे चालताना
 खंबीरपणे बरोबर उभी ती आई!!

 कधी रागावणारी ती आई!!
 प्रेमान जवळ घेणारी ती आई!!
 संस्कारांना घडवताना
 कठोर होणारी ती आई!!

 आपली काळजी करणारी आई!!
 आपली वाट पाहणारी आई!!
 काळीज जिचं आपल्याच साठी
 ह्रदयात रहाणारी ती आई!!"

 ✍️ योगेश

*ALL RIGHTS RESERVED*

READ MORE

मन || MANATALYA KAVITA ||

शब्दांची गरज नाहीये नातं समजण्या साठी भावना महत्वाची समजलं तर आकाश छोटे सामावले तर जगही कमी पडेल…
Read More

एकदा || EKDA || LOVE || POEM ||

बघ एकदा माझ्याकडे तो मीच आहे तुझ्या पासुन दुर तो आज ही तुझाच आहे तु विसरली अशील ते मी तिथेच जगत…
Read More

आई || AAI MARATHI KAVITA || POEMS ||

मायेच घर म्हणजे आई अंधारातील दिवा म्हणजे आई किती समजाव या शब्दाला सार विश्व म्हणजे आई चुकल ते सम…
Read More

बाबा || MARATHI POEM

बाबा मनातल थोडं आज सांगायचं आहे!! बस जरा थोडा वेळ तुझ्याशी बोलायच आहे!! किती कष्ट करशील हा संसा…
Read More

आई बाबा || Aai BABA

आई तुळशी समोरचा दिवा असते बाबा त्याचा मंद प्रकाश असतात आई अंगणातील रांगोळी असते बाबा त्या रांगोळी…
Read More
Scroll Up