"मायेच घर म्हणजे आई!!
 अंधारातील दिवा म्हणजे आई!!
 किती समजाव या शब्दाला
 सार विश्व म्हणजे आई!!

 चुकल ते समजावणारी आई!!
 योग्य मार्ग दाखवणारी आई!!
 आपल्या ध्येयाकडे चालताना
 खंबीरपणे बरोबर उभी ती आई!!

 कधी रागावणारी ती आई!!
 प्रेमान जवळ घेणारी ती आई!!
 संस्कारांना घडवताना
 कठोर होणारी ती आई!!

 आपली काळजी करणारी आई!!
 आपली वाट पाहणारी आई!!
 काळीज जिचं आपल्याच साठी
 ह्रदयात रहाणारी ती आई!!"

 ✍️ योगेश

*ALL RIGHTS RESERVED*

READ MORE

आई बाबा .. || Aai Baba Marathi Poem!!

आई तुळशी समोरचा दिवा असते बाबा त्याचा मंद प्रकाश असतात आई अंगणातील रांगोळी असते बाबा त्या रांगोळीतला…
Read More

बाबा …👨‍👧‍👦

उसवलेला तो धागा कपड्यांचा कधी मला तू दिसुच दिला नाही मला नेहमीच नवीन कपडे घेतले पण स्वतःसाठी एकही…
Read More

बाबा ..!! Father’s day..

तुमच्या बद्दल लिहिताना कित्येक विचार येतात बाबा आणि प्रत्येक शब्द मला कित्येक भाव सांगतात…
Read More

आपल्या प्रतिक्रिया नक्की कळवा