"मन आणि अहंकार
 बरोबरीने चालता
 दिसे तुच्छ कटाक्ष
 बुद्धी ही घटता
 व्यर्थ चाले मीपणा
 आपुलकी दुर दिसता
 तुटता ती नाती
 गर्व करे अहंमपणा
 नको तो स्वार्थ
 नी शब्दात कटुता
 सोड ती साथ
 वाट पाहे तो आपुला
 निस्वार्थ शांत
 गोड नाती ती जपता
 का कास धरावी
 अहंकारी तो एकटा
 मन आणि अहंकार
 बरोबरीने चालता …!!"

 -योगेश खजानदार

*ALL RIGHTS RESERVED*

READ MORE

एक लाट. !! EK LAAT

अलगद स्पर्श करून जाणारी समुद्राची ती एक लाट प्रत्येक वेळी नव्याने भेटणारी पाहात होती माझीच वाट…
Read More

भेट !! Bhet !!

एक गोड मावळती रेंगाळूनी तिच्या नजरेच्या कडात हरवूनी उरल्या कित्येक आठवणींत ती बोलकी एक भेट…
Read More
Scroll Up