"असावी एक वेगळी वाट, आयुष्य जगण्यासाठी !!
रोजच जगणं यातून काही , वेगळं पाहण्यासाठी!!

 कधी बहरावी वेल ती सुंदर, सुगंध दरवळण्यासाठी !!
असावी एक गोड ती आठवण , मनास सुखावण्यासाठी!!

 झुळूक अनोळखी एक ती यावी , सोबत मागण्यासाठी!!
क्षणिक आनंद देऊन जावी , परतून येण्यासाठी !!

 खळाळत्या नदीस सांगावे गुपित, मनसोक्त बोलण्यासाठी!!
असावी एक मैत्री अफाट, समुद्रास भेटण्यासाठी !!

 पडाव्या त्या सरी कित्येक, चिंब भिजण्यासाठी!!
भिजलेल्या त्या पायवाटेवर , पाऊलखुणा उमटवण्यासाठी!!

 जीर्ण झालेल्या पानांसही , जिवंत करण्यासाठी !!
असावी ती ओढ मनात , आपल्यास भेटण्यासाठी !!

 चंद्र तो उगाच खुणावतो, चांदण्यात फिरण्यासाठी!!
मोजल्या कित्येक ताऱ्यांना, पुन्हा विसरण्यासाठी !!

 कधी हसता , कधी रडता, कित्येक भाव टिपण्यासाठी !!
असावी एक ओळख आपलीच, स्वतः स शोधण्यासाठी !!!

 असावी एक वेगळी वाट, आयुष्य जगण्यासाठी !!"

 ✍️© योगेश 

*ALL RIGHTS RESERVED*
Share This:
आणखी वाचा:  समोर तू येता ..!! || SAMOR TU YETA MARATHI POEM||