"राहिले काहीच नसेन तेव्हा
 माझा तिरस्कार ही करू नकोस
 तुझ्या आठवणीतल्या कोपऱ्यात
 एक छोटी जागा मात्र ठेव!!

 वेडावला असेन धुंद वारा
 मुक्त झाल्या असतील भावना
 तुला त्रास देण्यास तेव्हा
 त्याला नको म्हणू नकोस!!

 कधी येईल एक सर
 तुला पाहण्यास सहज
 त्या सरी मधे भिजण्यास
 खूनावेल ते आभाळ असेच!!

 सांग कशी असेल आपली
 वाट पुढच्या एकांताची
 माझ्या विरहात तू तेव्हा
 स्वतः स हरवूशन जाण्याची!!

 पण एक खंत आहे मनाची
 शेवटच्या त्या शब्दाची
 अबोल त्या तुझ्या मनास
 उगाच दोष देऊ नकोस!!

 काही उरले असेन कदाचित
 ठेव जपून तळाशी
 कधी अश्रू सोबत आलेच तर
 माझ्या कवितेस तू वाचू नकोस !!"
 ✍ योगेश खजानदार

READ MORE

एक आठवण ती!!!

Photo by @thiszun (follow me on IG, FB) on Pexels.com विसरून जावी , पण ओठांवर आहे !!पुसून टाकावी …
Read More

जुन्या पानावरती!!

नकळत जुन्या पानावरती, भेट तुझी झाली!सुकून गेल्या गुलाबाची, पाकळी एक मिळाली!पुसटश्या त्या सांजवेळी, ओ…
Read More

सांजवेळ

ती झुळूक उगा सांजवेळी मला हरवून जाते मावळतीच्या सुर्यासवे एक गीत गाते त्या परतीच्या पाखरांची …
Read More

आई बाबा .. || Aai Baba Marathi Poem!!

आई तुळशी समोरचा दिवा असते बाबा त्याचा मंद प्रकाश असतात आई अंगणातील रांगोळी असते बाबा त्या रांगोळीतला…
Read More

बाबा …👨‍👧‍👦

उसवलेला तो धागा कपड्यांचा कधी मला तू दिसुच दिला नाही मला नेहमीच नवीन कपडे घेतले पण स्वतःसाठी एकही…
Read More

शब्द माझे ..✍️

“लिहिल्या कित्येक शब्दांनी मलाच बोल लावले आहेत माझ्या मनातल्या तुझ्या ते प्रेमात नकळत पडले आहेत…
Read More

तुझ्या आठवणीत ..!✍️

असं नाही की तुझी आठवण येत नाही पण आता तुझ्या आठवणीत मी रमतही नाही समजावतो या मनास आता पण ते ऐकत ना…
Read More

नव्याने पुन्हा ..✍️

“नव्याने पुन्हा ती वाट दिसली जिथे आजही तुझी ओढ आहे नको म्हटले तरी क्षणभर ते थांबले नजरेत आजही तुझ…
Read More

बाबा ..!! Father’s day..

तुमच्या बद्दल लिहिताना कित्येक विचार येतात बाबा आणि प्रत्येक शब्द मला कित्येक भाव सांगतात…
Read More

एक ती

एक अल्लड नटखट रूप सुंदरी पाहता क्षणी मनात भरली शब्दांसवे खूप बोलली कवितेतूनी भेटू लागली कधी गंधा…
Read More

4 thoughts on “अखेरचे शब्द…!!!”

 1. धन्यवाद.. 😊🙏

आपल्या प्रतिक्रिया नक्की कळवा